elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Noticies de Economia i Negoci en Xàtiva

La Junta de Govern Local de Xàtiva aprova el pagament dels 74.393 euros corresponents a l’últim 25% dels bons de comerç

La Junta de Govern Local de Xàtiva va aprovar aquest dilluns la justificació de pagament presentada per Adexa del 75% de les ajudes municipals directes de suport al comerç local, a través de la quarta fase dels Bons de Comerç local, així com també l’aprovació del pagament de la segona bestreta del 25%. Adexa, entitat que va subscriure amb l’Ajuntament el conveni de col·laboració per tal de dur a terme aquesta campanya, va presentar per registre d’entrada el pagament de les onze primeres remeses, ...

Xàtiva arranca els tràmits per a la nova contracta de neteja

La junta de govern local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l’inici de l’expedient del contracte dels serveis de neteja viària i  recollida de residus sòlids urbans, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. De resultes, l'acord preveu publicar al perfil del contractant tota la documentació que integra l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, perquè els interessats puguin presentar les seues proposicions en...

Xàtiva incorpora vora 500.000 euros gràcies a les subvencions de les institucions i als ingressos extra d’activitats

L’Ajuntament de Xàtiva incorpora al romanent 491.408,93 euros gràcies a l’aprovació de distintes subvencions per part de la Generalitat Valenciana, de la Diputació de València i del Ministeri de Treball (SEPE) per a la realització de projectes i activitats; i als ingressos extraordinaris procedents de la venda d’entrades al Gran Teatre i al Festival de Música de Nits al Castell. En aquest sentit el departament de Cultura ha rebut un total de 37.362,63  euros per a la programació de la Casa de Cultura i al...

L’Ajuntament concedeix 100.000 euros per subvencionar les activitats de les associacions comercials i hostaleres de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat la concessió de les subvencions a les associacions comercials i d’hostaleria de Xàtiva, que ascendeixen a un import total de 100.000 euros. Aquestes ajudes estan destinades a la realització d’activitats comercials i relacionades amb l’hostaleria dutes a terme per les associacions Gent del Mercat, Xàcex, Ahoxa i ADEXA, i es concedirà un 50% de l’import concedit, de bestreta, per a poder dur a terme la seua organització. L’altre 50% s’atorgarà una vegada ...
Pujar