elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Noticies de Economia i Negoci en Xàtiva

Xàtiva arranca els tràmits per a la nova contracta de neteja

La junta de govern local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l’inici de l’expedient del contracte dels serveis de neteja viària i  recollida de residus sòlids urbans, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. De resultes, l'acord preveu publicar al perfil del contractant tota la documentació que integra l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, perquè els interessats puguin presentar les seues proposicions en...

Xàtiva incorpora vora 500.000 euros gràcies a les subvencions de les institucions i als ingressos extra d’activitats

L’Ajuntament de Xàtiva incorpora al romanent 491.408,93 euros gràcies a l’aprovació de distintes subvencions per part de la Generalitat Valenciana, de la Diputació de València i del Ministeri de Treball (SEPE) per a la realització de projectes i activitats; i als ingressos extraordinaris procedents de la venda d’entrades al Gran Teatre i al Festival de Música de Nits al Castell. En aquest sentit el departament de Cultura ha rebut un total de 37.362,63  euros per a la programació de la Casa de Cultura i al...

L’Ajuntament concedeix 100.000 euros per subvencionar les activitats de les associacions comercials i hostaleres de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat la concessió de les subvencions a les associacions comercials i d’hostaleria de Xàtiva, que ascendeixen a un import total de 100.000 euros. Aquestes ajudes estan destinades a la realització d’activitats comercials i relacionades amb l’hostaleria dutes a terme per les associacions Gent del Mercat, Xàcex, Ahoxa i ADEXA, i es concedirà un 50% de l’import concedit, de bestreta, per a poder dur a terme la seua organització. L’altre 50% s’atorgarà una vegada ...

Xàtiva rep una subvenció de 211.500 de Fons Europeus per a la consecució de dos projectes del programa Erasmus +

L’Ajuntament de Xàtiva ha rebut una subvenció per valor de 211.495 euros procedents dels Fons Europeus per tal de poder dur a terme dos projectes emmarcats en el programa Erasmus +, amb la intenció de desenvolupar les capacitats en l’àmbit de la joventut recolzant el treball amb els i les joves, l’aprenentatge no formal i el voluntariat mitjançant la col·laboració amb altres països associats. D’una banda, es destinaran 189.000 euros per al projecte «Athena», que liderarà Xàtiva am...
Pujar