elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Noticies de Economia i Negoci en Xàtiva

La Junta de Govern Local de Xàtiva aprova el pagament dels 74.393 euros corresponents a l’últim 25% dels bons de comerç

La Junta de Govern Local de Xàtiva va aprovar aquest dilluns la justificació de pagament presentada per Adexa del 75% de les ajudes municipals directes de suport al comerç local, a través de la quarta fase dels Bons de Comerç local, així com també l’aprovació del pagament de la segona bestreta del 25%. Adexa, entitat que va subscriure amb l’Ajuntament el conveni de col·laboració per tal de dur a terme aquesta campanya, va presentar per registre d’entrada el pagament de les onze primeres remeses, ...

Xàtiva arranca els tràmits per a la nova contracta de neteja

La junta de govern local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l’inici de l’expedient del contracte dels serveis de neteja viària i  recollida de residus sòlids urbans, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. De resultes, l'acord preveu publicar al perfil del contractant tota la documentació que integra l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, perquè els interessats puguin presentar les seues proposicions en...
Pujar