elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Politica de privacitat

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la seua disposició la present Política de Privacitat.

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

  • RESPONSABLE NIF: VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L. - B12977815
  • DOMICILI SOCIAL: Virgen de la cabeza 2, BJ, Burriana, 12530 Castellón
  • CONTACTE:

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L, depenent de la categoria d'interessat de què es tracte, tractem la informació que ens facilita amb les següents finalitats:

  • POTENCIALS CLIENTS: Gestionar la potencial relació comercial i/o professional, gestionar l'enviament d'informació sol·licitada i/o resoldre les consultes plantejades, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interés.
  • CLIENTS: Gestionar la relació comercial i/o professional, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interés.
  • PROVEÏDORS: Gestionar la relació comercial i/o professional.
  • CANDIDATS: Gestionar el procés de selecció de personal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La base legal per al tractament de les seues dades personals, depenent de la categoria d'interessat de què es tracte, pot ser:

  • POTENCIALS CLIENTS:
    • Art. 6.1.b RGPD: aplicació, a petició de l'interessat, de mesures precontractuals (pressupostos, fulles per encàrrec, ofertes de serveis…).
    • Art. 6.1.f RGPD: Interés legítim (enviar informació sol·licitada, respondre a les consultes plantejades…).
    • Art. 6.1.a RGPD: consentiment del propi interessat (facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes).
  • CLIENTS: Art. 6.1.b RGPD: execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.
  • PROVEÏDORS: Art. 6.1.b RGPD: execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.
  • CANDIDATS: Art. 6.1.a RGPD: consentiment del propi interessat.

Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però la seua no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

Per quant temps conservarem les seues dades personals?

Les seues dades seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei oferit així com per a atendre les responsabilitats que es pogueren derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L no comunicarà les seues dades a cap tercer, llevat que s'informe d'això expressament.

Addicionalment l'informem que determinades dades, en virtut amb la normativa vigent o de la relació contractual que mantinga amb VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L, podran ser comunicats a:

  • Els bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis contractats i/o productes comprats.
  • Administracions públiques amb competència en els sectors d'activitat de VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L, quan així ho establisca la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Els drets de protecció de dades que podran exercir els interessats, quan procedisquen, són:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret de rectificació o supressió.
  • Dret d'oposició.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, holaARelperiodicPUNcom.

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets en la pàgina web de l'autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d'ara en avant, AEPD, www.aepd.es

Puc retirar el consentiment?

Vosté té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

On puc reclamar en cas que considere que no es tracten les meues dades correctament?

Si algun interessat considera que les seues dades no són tractats correctament per VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L o que les sol·licituds d'exercici de drets no han sigut ateses de manera satisfactòria, pot interposar una reclamació davant a l'autoritat de protecció de dades que corresponga, sent l'AEPD la indicada en el territori nacional, www.aepd.es.

Seguretat i actualització de les seues dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seues dades personals, l'informem que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per a evitar la seua alteració, pèrdua, i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantindre les seues dades personals actualitzades, ens informe sempre que es produïsca una modificació d'aquests.

Confidencialitat

VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L l'informa que les seues dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervinga en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seues dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que l'interessat ens haguera autoritzat expressament.

 

 

 

Pujar