elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano
RENDA 2023

Quins tractaments del dentista et pots deduir en la declaració de la Renda 2023?

Quins tractaments del dentista et pots deduir en la declaració de la Renda 2023?
  • La Generalitat Valenciana ha presentat un pla autonòmic de deduccions fiscals socials per a la declaració de l'IRPF que abasten des de l'àmbit familiar, d'habitatge, cultura, donacions, despeses sanitàries i d'assistència, a més de l'esport

Els valencians podrem deduir-nos importants despeses socials en la declaració de la Renda 2023 que va arrancar el passat 3 d'abril.

Entre el ventall de deduccions fiscals socials, la Generalitat Valenciana contempla, en el tram autonòmic des de deduccions personals i familiars per fills, mares treballadores, persones amb discapacitat, o persones amb majors al seu càrrec; a més de les despeses d'habitatge, lloguer; deducció de les despeses per fins culturals, donacions, vehicles de mobilitat personal, despeses associades a la pràctica esportiva, a més de despeses sanitàries i d'assistència.

Precisament en el cas de les despeses del dentista, des del Col·legi Oficial de Dentistes de Castelló (CÒDECS) han explicat quines despeses que et pots deduir, i quins no, en la declaració de la Renda 2023.

Els tractaments estètics com és el cas de l'emblanquiment dental no estan acollits a la deducció en la declaració de la Renda 2023.

No obstant això, si que entren en les deduccions aprovades per la Generalitat Valenciana els tractaments odontològics de caràcter no estètic, com a endodòncies, càries, empastaments, extraccions, ortodòncies -perquè el seu objectiu principal és millorar la funció- i els implants, entre altres.

En el cas de les neteges dentals o detartrajes, si que es poden acollir a les deduccions fiscals. Tenen com a objectiu eliminar els depòsits de carrall que es formen en la superfície de les dents i poden produir inflamació dels teixits i reabsorció d'os de suport produït pels bacteris presents en eixe carrall.

D'altra banda, en el tractament de carilles pot tindre també un component estètic o rehabilitador, per la qual cosa la deducció fiscal s'aplicaria segons el cas.

Com puc deduir-me les despeses bucodentals?

Des del CÒDECS expliquen que el primer pas per a poder beneciarse d'esta deducció és comptar amb les factures pels tractaments dentals realitzats. “Cada pacient pot sol·licitar-la a la seua clínica dental”, indiquen des del Col·legi Oficial de Dentistes de Castelló.

El percentatge de la deducció corresponent a les despeses de salut, entre els quals s'inclouen els derivats de tractaments odontològics per les quantitats satisfetes en el període impositiu 2023, és d'un  30%, amb límits en cadascun dels servicis. Així, s'establix un límit màxim de 150 euros per a les despeses derivades de l'adquisició de productes, servicis i tractaments vinculats a la salut bucodental de caràcter no estètic, segons arreplega l'Agència Tributària.

La nova deducció per a determinades despeses en salut, inclosos els dentals, es computen en la casella 1959.

CÒDECS veu positiva la deducció en la renda de les despeses de salut oral

Els contribuents de la Comunitat Valenciana podran optar a una rebaixa del 30% en els costos derivats de tractaments odontològics en el període impositiu 2023 amb un límit màxim de 150 euros, una mesura que CÒDECS veu com a “positiva” perquè “d'alguna manera ajuda al ciutadà a poder afrontar el cost econòmic dels tractaments odontològics i redunden en un millor accés als servicis de salut oral, millorant de manera global l'estat de salut de la població”.

Pujar