elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Tribunal Administratiu Central valguda la decisió de l'Ajuntament de Teulada Moraira de gestionar directament els serveis de recollida de residus urbans i rebutja els recursos de les empreses

El Tribunal Administratiu Central valguda la decisió de l'Ajuntament de Teulada Moraira de gestionar directament els serveis de recollida de residus urbans i rebutja els recursos de les empreses

  El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, organisme dependent del Ministeri d'Hisenda, ha rebutjat els recursos presentats per les mercantils Fobesa, Urbaser i STV Gestió contra la decisió del Govern municipal de Teulada Moraira de no adjudicar definitivament a cap empresa el contracte de ‘Serveis de recollida i transport de Residus Sòlids Urbans (RSU) i de l'ecoparc, neteja viària, de platges, cales i litoral’, valorat en més de 48’39 milions d'euros. Amb aquesta decisió, el Tribunal Administratiu confirma la validesa de la decisió de l'Ajuntament  de no adjudicar el contracte, la licitació del qual es va iniciar en l'anterior legislatura, i  de continuar amb la gestió directa través de l'empresa pública municipal Teumo.

  L'Equip de Govern va portar la decisió de la no adjudicació a ple a l'inici de la legislatura, perquè  era una qüestió d'interés general per al municipi. Teulada Moraira pot gestionar els seus propis serveis sense haver de pagar a empreses privades, perquè es compta amb Teumo. La decisió el Tribunal acredita que hi ha un interés públic per al municipi, és més eficient i més barat el servei de fems i neteja gestionat des del públic.

  En aquesta línia s'expressa d'un de les fallades del Tribunal, en el qual afirma que “el que pretén l'Ajuntament és administrar els recursos municipals de la forma més òptima i eficient amb la menor despesa possible”. I des del punt de vista de l'alt tribunal, l'equip de Govern municipal tenia raó a l'hora d'al·legar qüestions sobrevingudes per a decidir no formalitzar el contracte milionari d'adjudicació de neteja i recollida de fems. La fallada explica que “l'Ajuntament disposava de superàvit suficient i destinació del mateix per a futures inversions”, gràcies a un canvi normatiu recollit en el Reial decret del 24 de març de 2018 en el qual el Govern e Espanya autoritzava a realitzar inversions en vehicles i maquinària per als serveis de neteja.

  En aquesta mateixa línia es manifesta l'alt tribunal en relació al recurs presentat per Fobesa, en el qual explica que està  justificat pels informes tècnics municipals i de Teumo l'estalvi de 247.759 euros si el servei es realitza amb gestió directa. Per a això, l'Ajuntament pot lliurement decidir no culminar el procés final d'adjudicació del contracte, que realment va ser convocat a concurs  i licitat, quan es donen tres condicions bàsiques, que en aquest cas, sí que es van trobar. En primer lloc, que la decisió de no formalitzar el contracte haja sigut comunicada a totes les parts, s'haja establit una compensació per a les empreses per les despeses del procés de presentació d'ofertes i que existisca un interés públic justificat.

  Pujar