5 de juliol de 2020 5/7/20

La Regidoria d'Urbanisme tramita la construcció de tres nous hotels

  L'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Pola, dirigida pel regidor Alejandro Escalada, es troba en estos moments tramitant la construcció de tres nous hotels en la localitat.

  Un d'estos hotels se situarà a la zona de Gran Platja, que actualment es troba en fase de construcció. Un segon hotel se ubicarà al costat del centre comercial de Gran Alacant i el seu projecte ja s'ha presentat. I un tercer hotel, que estarà situat en les proximitats de la zona de parapent de Gran Alacant, te que presentar el projecte i demanar les llicencies.

  El regidor d'Urbanisme, Alejandro Escalada, assenyala que la incorporació d'estos tres nous hotels "respon a la necessitat del municipi d'incrementar la seua capacitat hotelera i dur a terme un canvi cap a un model turístic més dinàmic i desestacionalitzat, ampliant d'esta forma l'oferta turística que es limita exclusivament a les estades vacacionals de segona residència en els mesos d'estiu".

  Modificació Odenança del IBI

  En el proxim ple, programat per al dijous 30 a les 10:00 hores, s'aprobarà un cambi en la bonificació del IBI (Impost sobre Béns Inmmobles). L'Ajuntament establix una bonificació d'un màxim del 95% de la quota íntegra de l'impost de béns immobles, amb una aplicació màxima de 5 anys, als immobles de nova construcció en els quals es desenvolupen activitats econòmiques de nova creació que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació.

  La bonificació que s'aconsegueix en modificar l'ordenança de l'IBI pretén atraure més inversions a la vila marinera, com és el cas dels tres hotels.

  Pujar