12 de novembre de 2019 12/11/19

S’obri fins el 13 de juny el període per sol·licitar les ajudes del Pla Renove de Finestres 2019

  L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha tret la convocatòria per a les ajudes del Pla Renove de Finestres 2019, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores.

  Qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d'un habitatge pot sol·licitar estes ajudes que tenen per objecte l'impuls de mesures d'estalvi i eficiència energètica. Es considera com a activitat susceptible d'ajuda la renovació de finestres i portes-finestra en l'habitatge d'ocupació habitual. Serà subvencionable la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l'envidrament, el marc i contramarc; però no així les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a fi d'aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

  El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 29 de gener de 2019 fins el 13 de juny de 2019. Podeu consultar més informació a la publicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/08/pdf/2019_17.pdf

  ocultar
  S’obri fins el 13 de juny el període per sol·licitar les ajudes del Pla Renove de Finestres 2019
  Pujar