28 de gener de 2020 28/1/20

Noticies de Justicia en Godella

Josep Vicent López Gil renova com a jutge de pau de Godella per quatre anys

Josep Vicent López Gil continuarà sent el jutge de pau de Godella durant els pròxims quatre anys. Així ho va acordar la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en sessió del dia 26 de setembre de 2018. El període d'actuació es va fer efectiu des del dia de publicació del seu nomenament al Butlletí Oficial de la Província, el darrer 17 d'octubre. Cal recordar que la decisió de triar el jutge de pau de Godella ha estat presa pel Tribunal Superior de Justícia, després que el ple de l'Ajuntament de Godella no aprovara per majori...
Pujar