22 de novembre de 2019 22/11/19

S’aprova el compte general de 2017 que ratifica una «evolució positiva» de la hisenda municipal

S’aprova el compte general de 2017 que ratifica una «evolució positiva» de la hisenda municipal - (foto 1)

  El compte general de l'exercici 2017 de l'Ajuntament de Godella va ser aprovat a la sessió ordinària del mes de setembre, celebrada el darrer dia 27.

  El regidor d'Hisenda, Voro Soler, va fer una explicació de la evolució de distintes variables que queden reflectides en este compte general i que ratifiquen una «evolució positiva» de la hisenda municipal durant els darrers tres exercicis.
  En primer lloc, Soler va parlar de la liquiditat immediata, és a dir, la capacitat que l'Ajuntament té per respondre de manera immediata al pagament de factures. S'ha passat d'un 7,5% en el 2015 a un 19,9% en el 2016 i un 29,5% en 2017. «Sempre que es passe del 20% significa que la hisenda pública té una bona liquiditat», va explicar Soler.

  Pel que fa a l'endeutament, cal assenyalar que el consistori ha hagut de fer front a dos sentències expropiatòries: la del Sagrat Cor per 7,2 milions d'euros, i la d'EDIFESA per 3,21 milions. En 2015, Godella tenia un deute per habitant de 1.270€, en 2016 baixà a 1.232€ i en 2017 ha tornat a baixar fins a 1.063€. «Tenim un nivell d'endeutament alt però, tot i haver suportat unes sentències que passen els 10 milions d'euros, este nivell ha baixat en els últims tres anys», va manifestar el regidor.

  El període mitjà de pagament reflexa el temps que passa des que entra la factura per registre d'entrada fins que l'Ajuntament la paga. En 2015 era una variable que no es valorava. En 2016 estava en 37,9 dies i en 2017 s'ha baixat fins els 14,2 dies.

  L'execució de les despeses ens parla del percentatge d'execució de tots els projectes que estaven previstos al pressupost. En 2015 la xifra era de 81,8%, va pujar al 89,1% en 2016 i al 89,2% en 2017. Soler apuntà que «per damunt del 80% ja parlem d'un nivell d'execució molt alt».

  La despesa per habitant i any també ha tingut una evolució positiva: de 763€ en 2015, a 776€ en 2016 i 878€ en 2017.

  També es va analitzar la inversió per habitant, que va passar de 98,6€ en 2015, a 72,7€ en 2016 i pujà a 159€ en 2017. Eixa caiguda en 2016 s'explica perquè part dels diners que es podrien haver destinat a inversos hagueren de fer-se servir per pagar 800.000€ de la sentència del Sagrat Cor.

  Per últim, pel que fa a l'execució d'ingressos, ha anat del 81% en 2015, al 102,6% en 2016 (un any «especialment excepcional», com així ho va qualificar Soler) i al 92% en 2017. «Si fem la comparativa entre l'execució de despeses i l'execució d'ingressos, veiem que només executant el pressupost, en 2017 ja hem tingut més de 350.000€ de superàvit», comentà el responsable de l'àrea.

  Voro Soler va concloure que la hisenda municipal «camina en una bona línia, doncs millora cada any, amb la qual cosa podem ser moderadament optimistes».

  En esta sessió plenària també es van aprovar dos modificacions de crèdits: la 6P/2018 mitjançant el suplement a finançar a càrrec al fons de contingència, i la 7P/2018 mitjançant crèdit extraordinari amb baixa per anul·lació.

  Per últim es va aprovar el Pla Econòmic Financer per accedir a les subvencions IFS de la Diputació.

  ocultar
  S’aprova el compte general de 2017 que ratifica una «evolució positiva» de la hisenda municipal
  Pujar