21 de novembre de 2019 21/11/19

L'Ajuntament de Godella liquida el pressupost de 2017 amb un superàvit de 971.300 euros

L'Ajuntament de Godella liquida el pressupost de 2017 amb un superàvit de 971.300 euros - (foto 1)

  El regidor d'Hisenda, Voro Soler, va donar compte a la sessió extraordinària de febrer de la liquidació de l'exercici pressupostari de 2017, que es va tancar amb un romanent de tresoreria positiu de 971.300 euros. «Tot i que a aquest exercici se li ha imputat la sentència de 3,2 milions d’EDIFESA, la liquidació ha estat comparativament més positiva que la de 2016, quan ja tinguérem uns bons resultats», va comentar Soler.

  «En qüestions econòmiques no serveixen les paraules, sinó que el que compta és posar els números damunt la taula i comparar», va afegir abans d’explicar la gestió econòmica del consistori a través de distints indicadors que posen en valor aquestes xifres.

  En primer lloc, Soler va parlar de la liquiditat, que es divideix en tres aspectes: la liquiditat immediata (que ha passat del 19,9% en 2016 al 29,5% en 2017), la liquiditat a curt termini (del 77% al 103%), i la liquiditat general (del 58% al 63%). Aquests canvis han fet que l’Ajuntament de Godella tinga hui un superàvit estructural.

  El segon indicador d’aquesta millora és l’endeutament. Si ho analitzem per habitant, hem passat de 1.232€ en 2016 a 1.063€ en 2017. És a dir, en un any l’endeutament de Godella s’ha reduït en un total de 2,19 milions d’euros en relació amb la població. Pel que fa a l’endeutament per patrimoni, ha baixat del 39% en 2016 al 31% en 2017.

  Altre dels factors a destacar és el Període Mitjà de Pagament (PMP), que ha passat dels 37,95 dies en 2016 als 14,1 dies en 2017. Però durant el darrer trimestre d’aquest últim any s’ha baixat encara més, fins els 1,75 dies, raó per la qual l’Ajuntament ha pogut rebre el Fons d’Impuls Econòmic (FIE) per a fer front al pagament de les sentències.

  En l’apartat dels ingressos, s’observa que en 2016 hi havia més volum de transferències exteriors. Ara, el consistori és cada cop més autònom respecte a la seua capacitat d’autofinançament, doncs s’han registrat 270.000€ a través dels ingressos tributaris.

  Pel que fa a les despeses, s’han incrementat en 100€ per habitant. També han augmentat les inversions per habitant, passant de 72,7€ a 159€. En xifres totals, parlem de més de 2 milions d’euros destinats a inversions en el poble.

  «Fixant-nos en aquests indicadors, observem que hem tingut un nivell molt alt d’execució –per sobre del 90%-, i encara així hem aconseguit un resultat positiu en la liquidació. És a dir, ens hem gastat els diners que teníem pressupostats per gastar –i ho hem fet sense reduir els serveis ni les activitats municipals, i sense retallar la plantilla de treballadors-, i al mateix temps hem millorat la nostra capacitat d’ingressar, fins i tot per sobre del que estava previst», va comentar el regidor Voro Soler.

  Soler també va parlar de les magnituds macro de la liquidació. El resultat pressupostari de 2017 fou de 1.718.043€, amb un romanent de tresoreria de 971.300€. L’Ajuntament té un deute financer que no arriba al 50% si no es compten les sentències d’EDIFESA i el Sagrat Cor, a les quals es farà front amb el FIE. Per últim, els ingressos totals foren de 10.593.000€ (això és, 275.000€ més que en 2016), amb un estalvi net de 2,24 milions d’euros.

  «Tot i les sentències a què hem hagut de fer front, continuem apostant per mantindre el nivell de serveis sense reduir els nostres programes ni la nostra plantilla. L’informe de la intervenció general de l’Ajuntament indica que som un Ajuntament sostenible financerament, la qual cosa ratifica que s’estan fent bé les coses», va concloure Soler.

  ocultar
  L'Ajuntament de Godella liquida el pressupost de 2017 amb un superàvit de 971.300 euros
  Pujar