6 de juny de 2020 6/6/20

L'Ajuntament de Godella aprova en ple dues mocions sobre la igualtat

L'Ajuntament de Godella aprova en ple dues mocions sobre la igualtat - (foto 1)

  L'Ajuntament de Godella va declarar, en la seua sessió plenària del mes de febrer, el seu suport i compromís amb les dones amb l'aprovació de dues mocions per a afavorir la igualtat.

  La moció presentada per Unides Podem EU en la qual s'estableix el compromís amb les polítiques d'igualtat de genere en el municipi va ser secundada per tots els grups polítics.

  En la proposta es van establir acords com difondre i promoure activitats amb motiu del Dia Internacional de la Dona que se celebra el 8 de març. A més, es va condemnar tota expressió contrària als drets humans i es va ratificar el compromís a lluitar contra la violència de gènere.

  Es va proposar crear un Consell d'Igualtat com a espai de participació i augmentar el pressupost en igualtat de gènere fixant cost de personal públic com a psicòlogues, advocades, o treballadores socials. El Partit Popular i Ciutadans van instar a revisar aquest punt en resultar “ difús”.

  Així mateix, es va aprovar per unanimitat la moció del grup de govern per a commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional e la Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones. Es va proposar la presentació d'una Llei d'Igualtat Laboral per a garantir la conciliació familiar i la igualtat en l'ocupació. Es va acordar continuar desenvolupant polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere. 

  La Regidora d'Igualtat, Teresa Bueso, va afirmar que s'ha avançat molt en temes d'igualtat, però que “encara queda molt camí per recórrer”

  D'altra banda, es van nomenar a Mónica Sanz Dopateo  i Carlos Cases Aparicio com a representants titulars de medi ambient en el Consell Sectorial d'Urbanisme i Medi Ambient, i a José Vicén Balaguer i Salvador Sanjuan Capella, com a titulars d'urbanisme. Sandro Pons Romaní i Alberto Antón Merino van ser triats suplents.

  Resum de votacions

  - Aprovació expediente de contractació del contracte d'instal·lació i manteniment d'equips d'impressió, retirada

  - Aprovació expedient de contractació del servei de telecomunicacions i entrada i eixida a internet amb fibra, retirada

  - Nomentament membres MEMBRES CUMA 2020-2023.

  - Transparència en la dedicació dels membres de la corporació mitjançant fitxatge horari, retirada

  - Ratificació del compromís amb les polítiques d'igualtat de génere en el municipi, creació del consell de les dones i supor a les convocatòries del dia internacional de les dones, aprovada per unanimitat

  - Moció PSOE dia internacional de la dona 8 de març de 2020, aprovada per unanimitat

  Pujar