12 de novembre de 2019 12/11/19

El ple de Godella aprova el Compte General de 2018 i una guia de control intern de la hisenda municipal

El ple de Godella aprova el Compte General de 2018 i una guia de control intern de la hisenda municipal - (foto 1)
  • El ple de l’Ajuntament de Godella va aprovar ahir, dijous 25 de juliol, en sessió ordinària, diversos temes de l’àrea econòmica

MÉS FOTOS
El ple de Godella aprova el Compte General de 2018 i una guia de control intern de la hisenda municipal - (foto 2)
El ple de Godella aprova el Compte General de 2018 i una guia de control intern de la hisenda municipal - (foto 3)

El primer d’ells fou el compte general de 2018, un requisit indispensable per tal que l’Ajuntament puga concórrer a les convocatòries d’ajudes o subvencions de la Generalitat Valenciana.

En segon lloc, per unanimitat va eixir endavant la Modificació de Crèdits 7P/19 per crèdits extraordinaris a finançar amb préstec. Es tracta d’una operació per tal d’accedir a un préstec-subvenció de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) per un import total de 148.000 €, del qual la meitat és finançada per esta entitat. El consistori haurà de pagar la meitat del capital (74.000 €) en les sis primeres quotes de manera semestral per tal que l’IVACE es faça càrrec, automàticament, de la part restant. En cas de no complir amb aquesta condició, serà l’Ajuntament qui assumisca el total dels diners.

D’altra banda, també es va aprovar la Modificació de Crèdits 8P/19 per suplement i transferència, atenent així les propostes del departament de Personal, que posà de manifest la necessitat d’incrementar la quantia global assignada en els pressupostos de productivitats per estar insuficientment dotada. En concret, el suplement de crèdit és per a les partides de Policia Local productivitat i TAE recaptació. I la transferència de crèdit des de les d’Administració general productivitat i TAE recaptació. Sumant l’augment de crèdits de les partides pressupostàries a un import igual a la disminució, no s’altera la quantia total del pressupost de despeses.

També per unanimitat es va aprovar l’acord de regulació del control intern de l’Ajuntament de Godella. Esta fiscalització es realitzarà segons allò establert en el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic de control intern en les entitats locals del Sector Públic Local. Esta mesura, que s’ha concretat amb l’aprovació d’una guia de requisits bàsics, fiscalitzarà una sèrie d’aspectes per garantir el correcte funcionament de la hisenda municipal.

Per últim, s’aprovaren nous casos de bonificació de l’IBI rústic.

Resum de votacions

APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018: APROVAT

Favor: Compromís, PSOE

Abstencions: UP-EU, PP, Cs

MC 7P/19 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS A FINANÇAR AMB PRÉSTEC (IVACE): APROVADA

Favor: Unanimitat

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8P/19, PER SUPLEMENT I TRANSFERÈNCIA: APROVADA

Favor: Compromís, PSOE, PP, Cs

Abstencions: UP-EU

ACORD DE REGULACIÓ DEL CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA. APROVACIÓ GUIA BÀSICA: APROVADA

Favor: Unanimitat

BONIFICACIÓ IBI RÚSTICA: APROVADA

Favor: Compromís, PSOE, UP-EU, Cs

Contra: PP

ocultar
El ple de Godella aprova el Compte General de 2018 i una guia de control intern de la hisenda municipal
Pujar