27 de setembre de 2020 27/9/20

El dilluns, ple extraordinari per aprovar el Pla Econòmic Financer 2018-2019

El dilluns, ple extraordinari per aprovar el Pla Econòmic Financer 2018-2019 - (foto 1)

    El proper dilluns, 14 de maig, tindrà lloc a les 19:00 h una sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Godella per debatre diversos temes de l'àrea econòmica.

    En primer lloc, tractarà d'aprovar-se el Pla Econòmic Financer 2018-2019. També es portaran a debat les modificacions de crèdits 1P/2018 per crèdits extraordinaris a finançar amb baixes per anul·lació, i 2P/2018 per suplements de crèdits.

    Per últim, es parlarà sobre modificar l'hora de celebració de la sessió ordinària de la comissió informativa de Benestar Social i Economia.

    Pujar