20 de novembre de 2019 20/11/19

Com demanar la bonificació de l’IBI rústic?

Com demanar la bonificació de l’IBI rústic? - (foto 1)

  Després que el ple de l’Ajuntament de Godella aprovés la bonificació de fins al 95 % de l’IBI rústic, des de la regidoria d’Agricultura es recorda els requisits i la gestió per beneficiar-se d’aquesta quota reduïda en 2019.

  En primer lloc, s’han de complir tres condicions: estar inscrit en el Cens Agrícola de l’Ajuntament de Godella, ser propietari de la parcel·la treballada o familiar (fins a segon grau), i tindre la parcel·la en producció i percebre rendes agràries declarades en Hisenda.

  D’altra banda, per tal de realitzar la sol·licitud, en cas de no estar inscrit en el Cens Agrícola municipal, es pot realitzar aquesta gestió de dilluns a divendres d’11.00 h a 14.00 h en el departament d’Agricultura de l’Ajuntament de Godella o dijous de 9.30 h a 14.00 h en l’Oficina d’Atenció a les Persones Agricultores situada a l’Antic Escorxador.

  Una vegada formalitzada la inscripció en el cens, s’haurà de presentar l’imprès de sol·licitud, de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Godella, amb la següent documentació: declaració responsable de percepció de rendes agràries i autorització de consulta d’aquestes dades fiscals, declaració responsable de manteniment de la terra en producció, i acreditació de ser propietari de la parcel·la treballada o familiar (fins a segon grau), mitjançant escriptura, còpia simple, llibre de família, etc. El termini per demanar la bonificació de l’IBI rústic està obert des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2018.

   

   

   

   

   

   

  ocultar
  Com demanar la bonificació de l’IBI rústic?
  Pujar