21 de gener de 2021 21/1/21

Totes amb Burjassot presenta al·legacions a la ordenança de benestar, sanitat i protecció animal

Totes amb Burjassot presenta al·legacions a la ordenança de benestar, sanitat i protecció animal - (foto 1)

    La plataforma ciutadana i municipalista Totes amb Burjassot va presentar el passat ple de novembre una sèrie d'esmenes a la nova Ordenança Municipal Reguladora del Benestar, Sanitat i Protecció Animal, en les quals plantejaven una sèrie de millores, correccions i especificacions a la mateixa, que van qualificar d'adequada i de significar un avanç en la protecció animal i en l'adequada combinació entre convivència ciutadana i benestar animal. Han aplaudit també que s'hagen inclòs part de les propostes que van presentar en el ple anterior pel que fa a les sancions dels orines dels gossos. Esmenes que finalment es van concretar en sis al·legacions.

    Les al·legacions intenten, d'una banda, d'aprofundir en les especificacions sobre les condicions higièniques i sanitàries dels animals domèstics, descrivint criteris per a les cures idònies dels mateixos, que ha judici de la formació municipalista eren massa ambigus i globals, passant de cinc articles a deu en aquest aspecte, facilitant així a més la labor de les autoritats locals que són les que han d'interpretar l'ordenança.

    D'altra banda, han afegit algunes prohibicions pel que fa a la protecció animal, com per exemple, el compromís de l'Ajuntament de no atorgar llicències a centres d'experimentació animal, a més de no col·laborar ni subvencionar actes i/o entitats que utilitzen a animals en espectacles, baralles, festes populars, circs i altres activitats que impliquen crueltat als animals. Així mateix, han inclòs prohibicions com celebrar concursos, competicions o exposicions en els quals es mutile als animals per a finalitats estètiques; usar als animals com a reclam, donació o engany publicitari; usar-los en atraccions firals; exposar-los en aparadors comercials; i usar substàncies químiques per a evitar que orinen en els carrers, entre unes altres.

    A més, quant a la convivència ciutadana, han proposat permetre que els animals domèstics puguen entrar en edificis municipals sempre que complisquen certes normes i no entre en conflicte amb normes sanitàries, així com no usar les fonts públiques per a donar-los de beure directament i respectar els horaris nocturns en matèria de sorolls en aquells animals que romanguen en llocs a l'aire lliure. Finalment, Totes amb Burjassot ha proposat una sèrie de correccions en la redacció i les formes, per a facilitar una adequada coherència entre les al·legacions i la pròpia interpretació del text. La plataforma considera que són propostes assumibles, i esperen que quan es debaten en el ple de gener, compten amb el suport de tots els grups polítics.

    Pujar