4 de desembre de 2020 4/12/20

Xirivella aprova en el Ple l’ordenança de protecció de l’arbrat i el Pla de Mobilitat

Xirivella aprova en el Ple l’ordenança de protecció de l’arbrat i el Pla de Mobilitat - (foto 1)

  Ahir, dijous 25 d'abril, va tindre lloc al saló de Plens de l'Ajuntament de Xirivella l'últim ple d'esta legislatura i s’hi presentaren i aprovaren una sèrie d'iniciatives entre les quals destaca la sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament de Xirivella a la Xarxa pública de Serveis Lingüístics Valencians; la creació de la comissió de coordinació de caràcter local en l'àmbit de protecció de menors en situació de risc; l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de la protecció de l'arbratge i zones verdes municipals; el pla municipal de mobilitat sostenible del municipi (PMUS); la sol·licitud de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament del CEIP Gregori Mayans. Este últim punt, aprovat per unanimitat, la resta de punts foren aprovats per majoria.

  L'ordenança municipal de protecció de l'arbrat i zones verdes municipals, agents fonamentals per a la lluita contra el canvi climàtic, va estar prèviament presentada al Consell Local de Medi Ambient que es va celebrar el dimarts 23 d'abril.

  Esta ordenança implica la creació d'un catàleg per a la identificació i protecció d'arbres monumentals d'interés local; la protecció de zones verdes, tipificació de conductes prohibides i règim sancionador; el tractament fitosanitari sostenible i gestió integrada de plagues; la selecció d'espècies vegetals adaptades, autòctones, diverses i de dimensió adient; la creació d'un fons per a la conservació i millora de l'arbrat i zones verdes municipals on es dipositaran, entre altres dotacions econòmiques, les indemnitzacions per possibles supressions d'arbres valorades d'acord amb la Norma Granada; la creació d'un Consell Assessor de l'Arbrat que haurà de ser paritari i donarà veu a diferents sectors de la ciutadania, entre d'altres.

  A més a més, al procés de participació ciutadana vehiculat a través de la web i els consells de barri, s'han recollit 55 propostes, de les quals: s'han incorporat en l'ordenança 21, es consideren viables però fora de l'àmbit de l'ordenança 27 i només 7 s'han descartat per considerar-se inviables.

  Per altra part, el pla municipal de mobilitat sostenible del municipi (PMUS) es tracta d'un document que implica persones i entitats en el disseny de la mobilitat en Xirivella per a prioritzar formes de desplaçament saludables i sostenibles. Este pla es desenvoluparà en un termini de 8 anys mitjançant el qual, i gràcies a la seua aprovació, es rebran una sèrie de subvencions que agilitaran la seua aplicació.

  Entre les actuacions del PMUS hi ha la implantació de formes de desplaçament més accessibles i sostenibles dins de la ciutat o amb les poblacions de l’entorn; és a dir, que facen compatibles creixement econòmic, cohesió social i defensa del medi ambient.

  Per a la seua aprovació, s'ha realitzat prèviament un procés de participació ciutadana, per a, posteriorment, incorporar les observacions dels tècnics competents en circulació, mobilitat sostenible i crear l'informe de perspectiva de gènere corresponent.

  Amb estes dues mesures presentades per la regidoria de Medi Ambient de Boro Montroy, PMUS i Ordenança d’arbrat, es pretén fomentar la biodiversitat i la sostenibilitat al nostre municipi i així aconseguir entre tota la ciutadania una Xirivella més saludable i més amigable per als vianants i ciclistes.

  Pujar