24 d’octubre de 2020 24/10/20

Un estudi preveu que la conca del Xúquer perdrà un 23% de les seues reserves hídriques aquest segle

Un estudi preveu que la conca del Xúquer perdrà un 23% de les seues reserves hídriques aquest segle - (foto 1)
  • Una dada preocupant perquè la relació entre els recursos generats i les demandes és molt estreta, prop d'un 90%

MÉS FOTOS
Un estudi preveu que la conca del Xúquer perdrà un 23% de les seues reserves hídriques aquest segle - (foto 2)

Un estudi desenvolupat per investigadors de l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV) confirma que la tendència futura dels recursos hídrics en la conca del Xúquer és decreixent, encara que amb un alt grau d'incertesa associada a la seua intensitat. “Aqueixa incertesa, derivada de l'heterogeneïtat de les projeccions climàtiques, no permet estimar amb exactitud la disminució futura dels recursos hídrics al Xúquer.

No obstant això, la tendència que s'observa és la d'una disminució de cabal, que podria aconseguir fins a un 23% a la fi d'aquest segle”, apunta Sara Suárez, investigadora del grup d'Enginyeria de Recursos Hídrics IIAMA-UPV. L'equip del IIAMA explica que malgrat els intents per reduir aquesta incertesa per mitjà d'ajustos en les dades inicials a l'estat actual de la conca i la correcció del biaix de les dades futures, continua havent-hi dubtes raonables sobre la millor manera de treballar amb les projeccions climàtiques.

En el seu estudi, els investigadors del IIAMA van optar per reduir el període de referència dels models climàtics (1971-2000) a un període que, sota la seua anàlisi, representa millor l'estat actual de la conca (1980-2000) i que reflecteix millor l'anomenat “efecte 80”. En avaluar el possible impacte del canvi climàtic comparant cada període futur (2011-2040, 2041-2070 i 2071-2098) amb el de referència (1980-2000), en el primer s'experimenta un increment de l'1% de mitjana, en el segon un descens del -7% i en el tercer del -13%. No obstant això, aquests canvis són més acusats si s'utilitza el període 1971-2000 com a referència, donant com a resultat descensos del -11% per al futur pròxim, del -13% per al futur mitjà i del -23% per al futur llunyà.

“Els resultats obtinguts en la investigació pronostiquen la disminució futura dels recursos hídrics en la conca del Xúquer, encara que no es pot determinar amb exactitud la seua intensitat a causa de l'alt grau d'incertesa associat a les projeccions climàtiques”, incideix Sara Suárez.

Per això, els investigadors del IIAMA apunten que aquesta tendència decreixent és un gran repte per a la gestió futura dels recursos hídrics en aquesta conca, ja que actualment la relació entre els recursos generats i les demandes és molt estreta, “prop del 90%” pel que la presa de decisions ha de realitzar-se “de la forma més encertada possible, sent necessari continuar investigant i reduint la incertesa”.

“Els resultats obtinguts en la investigació pronostiquen una disminució futura dels recursos hídrics a la Conca del Xúquer, encara que no es pot determinar amb exactitud la seua intensitat a causa de l'alt grau d'incertesa associat a les projeccions climàtiques”. En l'estudi, publicat en la revista Enginyeria de l'Aigua, han participat també els investigadors Abel Solera, Joaquín Andreu i Liliana García.

Metodologia desenvolupada

La investigació parteix de la realitat que els estudis sobre els impactes del canvi climàtic han anat cobrant força en les últimes dècades, sent inclosos com a aspecte fonamental en la Instrucció de Planificació Hidrològica (IPH). Aquesta norma estableix que els Plans Hidrològics de Conca (PHC) s'han de revisar cada 6 anys i incorporar el possible efecte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics de cada demarcació hidrogràfica.

Per això, el principal objectiu d'aquest treball és posar de manifest “la incertesa associada al maneig de les projeccions climàtiques, mitjançant l'avaluació de l'impacte en els cabals futurs a la Conca del Xúquer”, assenyala la investigadora del IIAMA-UPV i coautora de l'estudi, Sara Suárez.

L'estudi desenvolupa una metodologia, a través de la inclusió de dades de projeccions climàtiques de precipitació i temperatura corregits en un model hidrològic, amb l'objectiu de poder comparar aportacions de períodes futurs amb les d'un període de referència i avaluar els possibles impactes del canvi climàtic en els recursos futurs.

“Es van seleccionar variables meteorològiques de 9 projeccions climàtiques pertanyents als escenaris d'emissió 4.5 i 8.5, es va corregir el biaix i es van introduir en un model hidrològic per a la simulació de cabals”, indica la investigadora del IIAMA En aquest sentit, les dades són cada vegada més assequibles a causa de la major disponibilitat i informació sobre projeccions climàtiques proporcionades per serveis climàtics com CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) o SWICCA (Service for Water Indicatos in Climate Change Adaptation, Copernicus project), un portal desenvolupat a escala europea pel SMHI (Institut Meteorològic i Hidrològic de Suècia) amb la col·laboració de diferents centres d'investigació, entre els quals es trobava el Grup d'Enginyeria de Recursos Hídrics del IIAMA-UPV.

La metodologia, que pot implementar-se en altres conques amb característiques similars al Xúquer, permet obtindre informació per a millorar la presa de decisions, sempre que es tinga “un profund coneixement de la zona d'estudi”, per la qual cosa la seua extrapolació a altres casos d'estudi requereix del coneixement de “experts”, asseguren els participants en l'estudi.

De fet, un dels factors clau per a l'estimació dels impactes del canvi climàtic en les conques és l'escenari hidrològic al qual aquestes s'enfrontaran en el futur, sent la Conca del Xúquer una zona propensa a patir sequeres recurrents que duren diversos anys per la seua gran variabilitat hidrològica.

Pujar