elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El govern de Torrent contragué obligacions per 865.065€ obviant els procediments de contractació públics.

  • La relació de factures afectades correspon al segon trimestre de 2021

  • Pau Alabajos: “Aquesta quantitat està referida només a l’últim trimestre d’activitat informat per la Intervenció Municipal”

La intervenció municipal de Torrent ha informat els grups municipals de 15 relacions de factures en què, al seu criteri, “se ha obviado totalmente el procedimiento de contratación, habiéndose producido la omisión de la función interventora de conformidad con lo dispuesto en el articulo 116.3 de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Aquestes factures, que arrepleguen diferents compres de béns i serveis al llarg del segon trimestre de 2021, sumen un total de 865.065€, on la intervenció alerta que “se trata de actos dictados con infracción del ordenamiento jurídico, al tratarse de un supuesto de nulidad de pleno derecho conforme a lo señalado en el articulo 47.1 letra e) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común”.

Així mateix, i donat que Torrent és sobre el paper municipi de gran població, correspon a la Junta de Govern Local, encapçalada per Jesús Ros, adoptar la resolució procedent davant les irregularitats informades per la Intervenció Local.

Per al portaveu de Compromís, Pau Alabajos, “independentment de les particularitats d’alguns serveis municipals afectats, cal ser molt escrupolosos amb la legislació sobre contractes amb l’administració. Des de Compromís entenem que ha de ser una prioritat acabar amb la facturació sense contracte, per una simple qüestió de transparència, igualtat d’oportunitats i control en la contractació pública, un dret que s’està  vulnerant des de fa dècades”.

Alabajos ha informat que el seu grup demanarà al Govern Local que trasllade als grups municipals la resolució de la revisió d’ofici que es prenga sobre aquestes factures, com a responsables dels fets informats per la Intervenció Local. 

Pujar