16 de juliol de 2020 16/7/20

Compromís per Torrent adverteix de "més irregularitats en el crèdit de 5,3 milions d´ euros aprovat al plenari"

  • Pau Alabajos: “El govern de Ros ha estat coneixedor en tot moment del que estava aprovant”.

Compromís per Torrent ha denunciat el que consideren una nova irregularitat en el procés d’aprovació del crèdit pressupostari de 5’3 milions d’euros destinat a les compres i les obres incloses en les setze inversions anomenades com a “financerament sostenibles” que s’autoritzaren el 15 de juliol passat principalment amb els vots de PSOE i Cs, encara que PP i Vox també votaren a favor de diferents projectes, en concret 9 el PP i 7 Vox.

El portaveu municipal dels econacionalistes, Pau Alabajos, li ha recordat al govern municipal que abans de donar crèdit a aquestes inversions s’han de satisfer les factures pendents de pagar de tots aquelles creditors i proveïdors amb els que manté deutes a 31/12/2018. És a dir que abans de finançar noves inversions s’han de pagar “les factures del calaix”. Aquesta obligació s’arreplega també als diferents informes que la Intervenció Municipal i l’Oficina Pressupostària han emés durant el tràmit d’aprovació de les modificacions de crèdit, informes que són preceptius en la conformació d’aquestos expedients administratius.

Aquesta obligació legal s’arreplega en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària, més en concret en la seua disposició addicional sisena, on s’explica la destinació del superàvit pressupostari:

 “Les Corporacions Locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, si fora menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte <Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost>, o equivalents en els termes establerts en la normativa comptable i pressupostària que resulta d’aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades al tancament de l’exercici anterior”.

En la pràctica açò significa que en primer lloc els recursos sobrants de l’any anterior s’han de destinar a pagar factures reconegudes, així com tot seguit la resta d’obligacions pendents heretades de l’any anterior (31/12/2018). Per tant els grups municipals que hagen votat a favor de què la primera destinació d’aquestos recursos siga la futura realització de despeses en inversions, que és el que es va aprovar al plenari del passat 15 de juliol, a més d’incomplir la norma legal estarien perjudicant greument a totes les empreses, autònoms i particulars que li han facturat a l’Ajuntament de Torrent durant 2018 i encara no han cobrat per la prestació o el subministrament d’eixos béns i serveis a la Corporació Local.

Des de Compromís a més aporten dades que certifiquen que el govern municipal està tramitant un primer crèdit, per a pagar factures pendents de 2018 als proveïdors afectats, per valor de 66.420,29€, una operació que d’aprovar-se serà en tot cas posterior a l’aprovació d’inversions efectuada en passat 15 de juliol, contravenint així l’esmentada Llei Orgànica.

Finalment Alabajos li ha recordat al govern Ros que el propi Ministeri d’Hisenda va obligar-lo a incloure Nous Espais dins del perímetre del sector públic de l’Ajuntament de Torrent, amb la qual cosa les factures pendents del 2018 corresponents als Organismes Autònoms municipals (Fundació Esportiva Municipal, Junta Local Fallera, i Consell Agrari), així com les de les empreses 100% municipals (Retosa, Nous Espais, IDEA’t) també s’haurien de pagar abans d’adquirir qualsevol obligació financera per noves inversions.

Pujar