29 de novembre de 2020 29/11/20

La Comissió Especial de Comptes de Torrent salva la comptabilitat municipal de 2018 amb els vots a favor del PSOE i Vox

  En sessió ordinària del 22 d’agost la Comissió Especial de Comptes de Torrent ha dictaminat favorablement el Compte General de 2018 amb els vots a favor de PSOE i Vox, l’abstenció de Ciudadanos i els vots en contra de PP i Compromís.

  Des de Compromís s’argumenta que dins del període de 15 dies de revisió de la comptabilitat varen presentar un document amb 14 peticions d’informació entre les que figuraven creditors sense contractes, la relació de contractes i convenis signats que no estan publicats, informació sobre el cost de les activitats i el seu grau d’eficàcia, la justificació de les despeses de caixa fixa d’alcaldia, o informació de les diferents encomandes de gestió de Nous Espais.

  El portaveu dels ecovalencianistes, Pau Alabajos, ha afegit que: “A més a més la comptabilitat no representa la imatge fidel de l'Ajuntament entre altres coses perquè totes les dades de l'immobilitzat material i immaterial són irreals, en no existir un inventari de béns valorat i actualitzat. L'ajuntament tampoc no dota d'amortitzacions, la qual cosa és una barbaritat comptable perquè els béns van perdent valor sense que es tinga cap previsió de reposar-los i per tant els seus actius s'estan descapitalitzant”.

  Ara s’obri un període de 23 dies perquè es puguen presentar reclamacions contra la comptabilitat del 2018 de l’Ajuntament de Torrent; en aquest sentit, des de Compromís s’ha explicat que tota aquesta manca de previsió en la gestió economicofinancera ha estat denunciada pel seu grup municipal en les reclamacions registrades des de fa 12 anys, les quals “tornarem a presentar mentre no se solucionen els greus problemes de transparència i fidelitat en la informació comptable municipal”.

  Finalment, Alabajos ha explicat que en el transcurs de la sessió de la Comissió Especial de Comptes “Hem vist com Vox ha passat de votar en contra a votar favor dels comptes de Ros d’una manera absolutament rocambolesca, sobretot quan és el propi grup municipal de Vox qui presideix aquesta Comissió”.

  Pujar