2 de desembre de 2020 2/12/20

Morella adapta una nova entrada al castell per la plaça de bous

Morella adapta una nova entrada al castell per la plaça de bous - (foto 1)
  • Les obres de les Torres de Sant Francesc i la Pardala així com els treballs d’arqueologia del futur Parador obliguen a abandonar l’entrada actual pel Convent de Sant Francesc

  • Han començat ja els treballs d’adequació i el trasllat està previst per a novembre, quan estiga construïda la bastida que permetrà sobrepassar la muralla als visitants a la fortificació

Els treballs de reconstrucció que s’estan duent a terme des de fa mesos a les Torres de Sant Francesc i la Pardala, així els recentment començats treballs d’arqueologia a l’espai que albergarà el futur Parador de Morella, obligaran a traslladar l’actual entrada al Castell de Morella des de l’antic Convent i claustre de Sant Francesc a la plaça de Bous de la localitat.

Des de fa dies l’Ajuntament de Morella ha començat els treballs d’adequació de la nova entrada al Castell per tal de fer més segur, al temps que atractiu,  l’accés pel coso taurí morellà. En aquest sentit està previst delimitar la zona mitjançant una tanca que impedirà l’accés des de la zona d’aparcament de l’antic col·legi i se col·locarà una barana que ajude als visitants a superar la pujada des de la porta de la plaça de Bous fins el castell. Per a l’accés s’aprofitarà un vell camí formigonat amb el que ja es comptava.

El Taller d’Ocupació també ha procedit a la neteja i preparació de la pendent superior a la zona de grades, on també procedirà a la plantació d’arbres no excessivament grans i plantes arbustives per tal que no dificulten la visió del castell des de la zona d’entrada, afavorint un entorn acollidor sense impedir que els visitants puguen admirar des d’un primer moment de la espectacularitat de la fortificació morellana. Per altra banda, com que al claustre de Sant Francesc també està prevista l’actuació arqueològica del Parador, també s’ha procedit a replantar els rosers que allí lluïen a l’entrada de la plaça de bous.

Per últim, una vegada passat el pont del 9 d’octubre i el Pilar es procedirà a la col·locació d’una bastida que permetrà l’accés dels visitants al castell des de la pendent exterior contigua a la plaça de bous. Primerament s’haurà de fer al terra una base de formigó que faigue de base i plataforma a l’estructura de la bastida.

Aquest nou accés al castell de Morella es pensa tenir actiu mentre se realitzen les obres d’arqueologia a l’antic Convent de Sant Francesc.

Pujar