23 d’octubre de 2020 23/10/20

Almenara convoca borses de treball per a la brigada d'obres i per a la de jardineria

Almenara convoca borses de treball per a la brigada d'obres i per a la de jardineria - (foto 1)

    L'Ajuntament d'Almenara ha convocat dues borses de treball, una destinada per a cobrir quatre places per a la brigada de jardineria i una altra, l'habitual, per a proveir deu places de la brigada municipal d'obres, ambdues per a 2019.

    Pel que fa a la convocatòria de la borsa per a la selecció de deu places destinades a reforçar la brigada d'obres municipal, assenyalar que les persones interessades poden presentar les seues sol·licituds en el registre de l'ajuntament abans del 30 de novembre a les 14 hores. En concret, es tracta de deu contractes de vuit hores diàries (40 hores setmanals) amb horari segons les necessitats existents, que s'estendran al llarg de quatre mesos, des del 2 de gener de 2019 fins al 30 d'abril. Les bases reguladores del procés de selecció estan exposades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Almenara així com en la pàgina web www.almenara.es.

    Quant a la borsa destinada al servei de jardineria, destacar que són quatre places les que s'ofereixen dins de la convocatòria. Els contractes tindran una durada de 6 mesos prorrogables, a explicar des del dia 2 de Gener de 2019, amb una jornada laboral completa de 40 hores setmanals, a distribuir en 8 hores diàries a jornada partida o, si escau, segons necessitats del servei.

    Les persones interessades, hauran de presentar les sol·licituds, així com la documentació sobre els requisits exigits per a la contractació en el registre de l'ajuntament abans del dia 7 de desembre a les 14 hores. Les bases reguladores estan exposades en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, i en la pàgina web www.almenara.es , des del dia de la seua aprovació.

    Pujar