elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Renovació de l'enllumenat i senyalització de la zona industrial de Xirivella

Renovació de l'enllumenat i senyalització de la zona industrial de Xirivella

  Xirivella renovarà i modernitzarà l'enllumenat del Polígon Industrial Mare de Déu de la Salut mitjançant una sèrie de mesures d'eficiència energètica. El projecte a realitzar consistix en el desenvolupament i implantació de solucions innovadores i eficients per a l'enllumenat públic del polígon, d'acord a què s'estableix en el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries. A més, el projecte inclou també les actuacions necessàries per al canvi, repintat i millora de la senyalització de la zona en qüestió.

  "Des de l'Ajuntament volem continuar invertint en el polígon industrial amb la finalitat de crear un espai més atractiu amb millors condicions, ja que es tracta d'un espai indispensable per a l'economia de Xirivella" argumenta l'alcalde Ricard Barberà.

  Les millores i renovacions compten amb la subvenció de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dividida en 42.336'49 € per a 2018 i en 71.804,06 € per a 2019, donant com a resultat un total de 113.140'55 €. Esta prové del programa de millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la CV, impulsat per la Conselleria d'Economia Sostenible i Sectors Productius.

  "Esta inversió és una de les previstes en el pressupost del 2018 i, juntament amb les que durant la pròxima tardor es realitzaran en Camí Nou i diverses places de la població, ens permetran a poc a poc que la il·luminació de Xirivella no solament ens coste menys a tota la ciutadania, sinó que tinguem, cada dia més, un poble amb unes infraestructures que no perjudiquen la qualitat mediambiental" afirma Vicente Sandoval, regidor d'Infraestructures Bàsiques.

  Xirivella ha invertit enguany 350.000 € en diferents programes d'eficiència energètica per a proporcionar solucions rendibles mitjançant l'ús de la tecnologia LED i millorar la seguretat ciutadana, el benestar de les persones, l'estalvi energètic i la sostenibilitat.

  Entre les diferents actuacions que es duran a terme, destaquem la substitució de la tecnologia obsoleta en l'actual infraestructura d'enllumenat públic composta per llums de descàrrega de vapor de mercuri per tecnologia LED, permetent fins a un estalvi del consum elèctric del 70 i el 85%, millorant a més la qualitat de la il·luminació. D'altra banda, també es canviaran els elements de senyalització vertical existents per uns altres d'alumini i es repintarà la senyalització d'abalisament horitzontal en tota la zona d'actuació que comprén el Polígon Industrial.

  "El juliol del 2010, el nostre consistori es va adherir al Pacte d'Alcaldies per la lluita contra el canvi climàtic, i adquirim el compromís de reduir les emissions a Xirivella en un 40% l'any 2030. Tenim com a objectiu disminuir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle associades al consum energètic de l'actual instal·lació, així com reduir els nivells d'il·luminació en els vials públics" conclou Barberà.

  Pujar