29 de novembre de 2020 29/11/20

El Ple de Xilxes aprova una proposta per al compliment del sistema d'atenció a la dependència

  • La sessió també ha aprovat el nou Reglament del Banc de Terres, que dota d'una major transparència aquest mecanisme

El Ple de l'Ajuntament de Xilxes corresponent al mes de desembre ha aprovat una proposta que insta al Govern d'Espanya al compliment de la Llei de Promoció d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència amb la finalitat de garantir uns serveis i prestacions adequades a totes les persones valorades en aquesta situació.

L'augment de les quanties mensuals que abona l'Estat a les Comunitats Autònomes per cada persona atesa o la dotació de la partida pressupostària per finançar les cotitzacions dels cuidadors i cuidadores no professionals del sistema són algunes de les peticions concretes contingudes en aquesta proposta.

Aquesta sessió plenària també ha aprovat el nou Reglament del Banc de Terres, que dota d'una major transparència i evita malentesos de seguretat jurídica eliminant la possibilitat de cessió de parcel·les a l'Ajuntament, el qual compleix a partir d'ara la funció principal d'intermediari entre propietaris i usuaris.

L'acord per a la sol·licitud d'accés al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, una rectificació de l'inventari de béns de l'Ajuntament i la revisió anual del padró municipal han estat uns altres dels punts tractats.

Tal com ha indicat José Martínez, alcalde de Xilxes, 'necessitem polítiques socials capaces de revertir aquesta situació de retallades i reculada en el finançament estatal, per això amb aquesta proposta reclamem al govern central que compleixca i impulse un Sistema de Dependència i finançament adequats que atenga les necessitats de les persones'.

Pujar