29 de novembre de 2020 29/11/20

Alejos: “La taxa del Consorci de Residus ha estat congelada per vivendes i xicotets comerços"

  Aquest mes, el representant a Xilxes en el Consorci de Residus, Sergi Alejos, ha votat l'ordenança reguladora de la taxa per al 2018 i el pressupost d'aquest Consorci per a eixe mateix període, el document més treballat, transparent, participat i equitatiu des de que es va conformar aquest Consorci que gestiona els residus de 54 pobles, entre ells els de Xilxes.

  Seguint criteris de proporcionalitat, la taxa que han de pagar els més de 140.000 llars que formen part d'aquest Consorci, ha estat congelada i els nous trams pels que es regula la taxa dels xicotets comerços, han fet que la quota de molts d'ells baixe, mentre que la corresponent als grans productors de residus i les grans superfícies comercials, han pujat.

  Segons ha declarat Sergi Alejos, "No ha sigut un treball fàcil, per això mateixa cal felicitar-se per l'èxit. S'han replegat totes i cadascuna de les propostes rebudes per l'Associació de Comerciants de Xilxes, s'han acceptat de manera parcial les al·legacions dutes a terme per la Federació d'Empresaris FECAP, també de manera parcial les fetes pel Partit Popular de la Diputació de Castelló, i únicament s'han desestimat aquelles que ja de partida incomplien el principi d'estabilitat pressupostària (que amb els ingressos es puga fer front a les despeses)".

  El regidor en Xilxes i membre de Compromís ha continuat, "El Partit Popular, a través del seu representant, Mario Garcia, ha explicat que el vot en contra de la Diputació aniria per no cobrir totes les sues demandes, quedant alguns aspectes puntuals de municipis de l'interior per resoldre segons ell, deixant patent que la resta, com el que afecta a municipis com Xilxes, cobria les seues expectatives. Pel que considerem que el grau de consens ha estat amplíssim".

  "Els residus que generem totes i tots, fins fa poc, l'únic que sabíem d'ells, era que els deixàvem per la nit en el carrer i al matí següent, com per art de màgia, havien desaparegut. Totes i tots sabem que això no és cert; que el seu tractament té un cost i és responsabilitat de tots assumir aquest cost de forma proporcional. Quant més ens impliquem els veïns i veïnes en la recollida selectiva, els costos que suposa el tractament dels nostres residus, més optimitzat es veurà", ha finalitzat Alejos.

  Pujar