19 de gener de 2020 19/1/20

L'Institut Valencià de la Joventut concedeix una ajuda de 18.000€ a l'Ajuntament de Vinaròs

  El 12 de setembre de 2018, el director general de l'Institut Valencià de la Joventut va resoldre la concessió de les ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut durant l'any 2018.

  Davant la proposta de concessió d'ajudes, després de l'estudi i baremació de les sol·licituds presentades i d'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la referida ordre de bases, el director general de l'Institut Valencià de la Joventut ha concedit a l'Ajuntament de Vinaròs 18.000€, amb càrrec a la línia de subvenció SE0000091 del pressupost de l'Institut ValenciaÌ€ de la Joventut per a 2018, en concepte d'ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut durant l'any 2018, per un import global màxim d'1.000.000 d'euros.

  Marc Albella, regidor de Cultura, Festes, Joventut i Tradicions de l'Ajuntament de Vinaròs ha indicat que <>.

  ocultar
  L'Institut Valencià de la Joventut concedeix una ajuda de 18.000€ a l'Ajuntament de Vinaròs
  Pujar