1 d’octubre de 2020 1/10/20

Compromís per Vila-real demana aplicar mesures que ajuden a compensar els efectes de la sequera en els llauradors

  El grup municipal de Compromís per Vila-real ha presentat una moció al pròxim Ple ordinari per a reivindicar la necessitat d'aplicar mesures que ajuden als agricultors a compensar els efectes de la sequera.

  'El sector agropecuari valencià i, en particular, el citrícola, pateix una greu sequera des de fa més de quatre anys, en els quals els agricultors suporten anys sense pluges en els quals, quan plou, ho fa de manera torrencial ', explica l'edil Josep Pasqual Sancho, qui fa referència a un estudi de la Unió de Llauradors i Ramaders, que apunta a unes pèrdues de 95 milions d'euros, només en el cultiu de cítrics en el País Valencià. 'Una xifra desorbitada que ofega al sector ', indica.

  Així mateix, l'organització apunta a l'increment de la freqüència del reg, el major nombre de tractaments fitosanitaris per la proliferació de plagues i a la necessitat de realitzar aclarits per a obtenir fruites de major calibre com les causes.

  'Des del grup municipal de Compromís per Vila-real creiem que la dramàtica i angoixant situació requereix d'un esforç per part de les administracions públiques, tant del Govern d'Espanya, com del valencià, per a compensar les pèrdues i evitar l'abandó d'explotacions agrícoles ', afirma Sancho, qui explica que 'entre les peticions que anem a realitzar en la moció, tant als corresponents ministeris, com a les conselleries implicades, es troben la convocatòria urgent d'una comissió de seguiment de la sequera de la Generalitat, que compte amb les entitats representatives dels sectors afectats per a analitzar l'evolució i proposar mesures preventives i compensatòries '.

  També se sol·licita la reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades i la condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica corresponent a l'exercici 2016. 'En cap cas se sol·licita l'exempció, però pensem que, en tractar-se d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials haurien de ser compensats amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat i, en aquells casos que s'haja realitzat el pagament del mateix, es faça una devolució de l'import ', argumenta.

  D'altra banda, des de Compromís per Vila-real s'exigeix una bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per a contingències comunes corresponents al període comprès entre maig de 2015 i agost de 2016; exempcions per a l'any 2016 del cànon de regulació i la tarifa d'ús de l'aigua establits en la Llei d'Aigües per a les explotacions de regadiu, i la reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret.

  Pujar