1 d’octubre de 2020 1/10/20

El termini per a sol·licitar ajudes municipals per a obtindre certificats que acrediten la formació en idiomes s'amplia fins al 31 d'agost

  L'Ajuntament de València ha ampliat el termini fins al 31 d'agost, inclusivament, per a sol·licitar les ajudes municipals destinades a finançar les taxes corresponents a les proves per a l'obtenció de certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres.

  La finalitat d'estes ajudes, aprovades en Junta de Govern del passat abril amb el nom «València Activa Formació Idiomes» 2019, és fomentar l'obtenció de certificacions d'idiomes en els nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de persones majors de 16 anys que estiguen inscrites en un centre d'ocupació ESPAI LABORA.

  Esta iniciativa permet a qui estiga empadronat en el municipi de València costejar les taxes dels exàmens d'anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés dels nivells esmentats anteriorment. La convocatòria estableix que se subvencionaran el 100 % de les taxes justificades fins a un màxim de 200 euros per taxa, corresponents a les proves de certificacions d'estos idiomes, sempre que la persona sol·licitant haja aprovat l'examen pel qual s'haja abonat la taxa. Es podrà sol·licitar subvenció per al pagament de més d'un idioma i més d'una taxa dels nivells indicats.

  Entre els requisits necessaris per gaudir d’una d’estes ajudes, cal no tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València, i haver justificat qualsevol subvenció municipal concedida amb anterioritat, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació, així com estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i enfront de la Seguretat Social.

   

  Pujar