3 de juny de 2020 3/6/20

Seixanta-sis àrees de coneixement de la Universitat de València tenen un percentatge de professores superior a la mitjana estatal

Seixanta-sis àrees de coneixement de la Universitat de València tenen un percentatge de professores superior a la mitjana estatal - (foto 1)

  En seixanta-sis de les cent quaranta-quatre àrees de coneixement presents en la Universitat de València (UV) el percentatge de dones docents supera el percentatge mitjà de la mateixa especialitat a nivell estatal. D’aquelles àrees amb més de deu persones (45), en 12 les dones són majoria a la institució acadèmica. A 31 de desembre de 2019, les dones eren el 44,85% del total del professorat de la Universitat, el 64,85% de la plantilla del Personal d’Administració i Serveis (PAS), i el 62,02% de l’estudiantat.

  En el cas del professorat, la bretxa de gènere entre homes i dones és més gran on hi ha un major rang acadèmic. Així, només són dones el 29,89% del professorat catedràtic de la Universitat de València, percentatge que arriba al 43,77% en el cas del cos de professorat titular d’Universitat. En el PAS, si bé són majoria en tots els grups, el percentatge de dones disminueix en el grup de major rang professional. Són al voltant del 65% en els grups C i D, el 71,33% al grup B, i un 55,24% en l’A.

  En una anàlisi més detallada sobre el professorat, la presència de dones està per damunt de la mitjana estatal en 23 de les 45 àrees de coneixement que compten amb més de deu persones. Es tracta de Toxicologia (38,67% per sobre), Pediatria (32,98%), Parasitologia (32), Estomatologia (30,94), Radiologia i Medicina Física (28,17%), Psicologia Bàsica (27,18%), Dermatologia (26), Medicina (24,57), Oftalmologia (20), Geografia Física (19,55), Traumatologia i Ortopèdia (19,22) i Filosofia del Dret (19%). Completen aquest llistat Personalitat, Avaluació i Tractament, Història de la Ciència, Psicobiologia, Tecnologia d’Aliments, Història Moderna, Anatomia i Embriologia Humana, Obstetrícia i Ginecologia, Biologia Funcional, Cirurgia, Prehistòria i Dret Financer i Tributari.

  Les dades s’han comparat tenint en compte la mitjana estatal per àrees de coneixement publicades en l’informe Científicas en cifras 2017 del Ministeri de Ciència i Innovació amb les mateixes dades de la Universitat de València corresponents a l’any 2019.

  A més, les àrees amb més de deu persones on més presència de dones n’hi ha a la Universitat de València són Toxicologia (91,67%), Personalitat, Avaluació i Tractaments (76,32), Psicobiologia (73,33), Tecnologia d’Aliments (72,22), Psicologia Bàsica (70,18%) i Pediatria, aquesta última on un 60,98% de la plantilla de professorat titular o catedràtic són dones. També les àrees d’Estomatologia (60,94), Parasitologia (60), Biologia Funcional, i Anatomia i Embriologia Humana (58,33), Radiologia i Medicina Física (55,17) i Geografia Física (54,55%).

  Les àrees de coneixement on la presència de professores i professors està totalment equilibrada en aquest camp de més de deu dones en la Universitat són Dermatologia, Oftalmologia, Filosofia del Dret, Dret Financer i Tributari.

  La Universitat està per davall de la mitjana estatal (en àrees amb més de deu persones) pel que fa a la mitjana de professores en les següents àrees de coneixement: Història Medieval, Filologia Grega, Didàctica de l’Expressió Escrita, Òptica, Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de l’Expressió Musical, Anàlisi Geogràfic Regional, Biologia Cel·lular, Comunicació Audiovisual i Publicitat, Lingüística General, Arquitectura i Tecnologia de Computadors i Economia Aplicada fins a un total de 22 àrees. En aquestes àrees és on, a més, la mitjana de professores de la Universitat de València no arriba al 50%.

  Universitat de València

  Universitat de ValènciaEntrar en el especial
  Pujar