15 d’octubre de 2019 15/10/19

La Regidoria de Sanitat i Salut convoca una línia de subvencions per a fomentar la prevenció d'addiccions

La Regidoria de Sanitat i Salut convoca una línia de subvencions per a fomentar la prevenció d'addiccions - (foto 1)
  • L'acció, denominada «Intervenció en barris», està destinada a ONG, associacions de veïns i associacions juvenils dels barris de València

La Regidoria de Sanitat i Salut de l’Ajuntament de València, a través del Servici de Drogodependències (PMD/UPCCA-València) ha convocat una línia de subvencions per al suport de les ONG, de les associacions de veïns i de les associacions juvenils dels barris de València  que treballen en la prevenció de les addiccions, denominades «Intervenció en barris» (INBAS) per un import de 40.000 euros.                                  

La regidora de Sanitat i Salut en funcions, Maite Girau, ha manifestat que «les actuacions del Pla Municipal de Drogodependències estan encaminades a eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de drogues o a altres conductes addictives, amb la finalitat d'evitar que estes es produïsquen, es retarde el seu inici o es convertisquen en un problema per a la persona o el seu entorn».

 Així, en l'àmbit de l'oci i temps lliure, una de les estratègies preventives assajades és la denominada «generació d'alternatives» que, entre altres finalitats, «pretén incrementar els coneixements i modificar les actituds davant de les drogues, amb programes comunitaris destinats a adolescents i joves, amb l'objectiu fonamental d’oferir alternatives d'oci que es constituïsquen com a opcions davant de les addiccions». 

L'objecte d'esta convocatòria és regular el règim de subvencions a les  entitats d'interés social i sense ànim de lucre per a desenvolupar programes d'activitats preventives en conductes addictives durant el temps d'oci en el municipi de València. A més, pretén impulsar la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local, en l'àmbit de la prevenció de les addiccions, per a optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Delegació de Sanitat, Salut i Esports i donar suport a les actuacions de la iniciativa social i el moviment associatiu, per a millorar les condicions de vida de col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social.

El termini per a la presentació de projectes comprén des de dia 29 de maig fins al dia 17 de juny de 2019. Tota la informació relacionada amb la convocatòria es troba en la seu electrònica del Ajuntament de València.

ocultar
La Regidoria de Sanitat i Salut convoca una línia de subvencions per a fomentar la prevenció d'addiccions
Pujar