27 de maig de 2019 27/5/19

Quan i on puc tirar petards aquestes Falles?

Quan i on puc tirar petards aquestes Falles?  - (foto 1)

Viure i gaudir d'unes Falles sense la companyia dels petards és pràcticament impossible per a molts valencians. Des de l'1 de març i fins a quasi el 20 els carrers s'omplen de pólvora en totes les seues formes: xinesos, fonts, focs artificials, masclets…

Però enguany, com a novetat respecte a edicions anteriors, el bàndol faller ha marcat un horari per a poder tirar petards per a així aconseguir una millor convivència entre els fallers i els veïns. Aquesta normativa que ja porta operativa des de principis de mes recull per períodes en quina franja horari es pot fer ús d'ells. 

Si en els primers dies de març solament estava permesa la pólvora fins a les 22 hores, en els dies centrals de la festa – és a dir, des del 15 fins a 19 – l'horari serà des de les 7.30 hores del matí fins a les 2 de la matinada. En el cas que no es respecte, es contemplen importants multes econòmiques.

A més, també aquesta regulat el lloc en el qual es pot fer ús dels petards quedant totalment prohibit fer-ho en tot el Jardí del Túria i en les zones de joc infantils.

Recomanacions 

Des de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU) han compartit una sèrie de recomanacions “indispensables” que s'han de tindre en compte a l'hora d'utilitzar els petards:

• Els petards s'han de comprar en establiments autoritzats.

 • Els xiquets han d'estar sempre supervisats per un adult.

• Mai cal sostindre'ls a la mà en encendre'ls. Per als coets voladors (les trucades “eixides”) és recomanable usar suports especials.

• Mai cal recollir o reutilitzar restes d'artificis que puguem trobar pel sòl.

• Si un petard falla en prendre'l, no ha de tocar-se fins transcorreguts 30 minuts i convé inutilitzar-lo deixant-lo en remull tota una nit.

• No s'ha de manipular ni extraure el contingut dels petards i s'han de rebutjar els que apareguen deteriorats.

• Mai cal llançar-los sobre altres persones o animals, ni encendre'ls dins d'objectes com a botelles, llandes o papereres. Tampoc encendre'ls a l'interior d'un edifici ni llançar-los des d'un balcó o finestra

• No s'ha de guardar cap petard en les butxaques.