23 de setembre de 2020 23/9/20

L’Ajuntament fomenta la formació en transparència per a centres educatius i associacions

    Centres educatius, associacions i entitats sense ànim de lucre poden demanar, des de demà i fins al pròxim 20 de juny, subvencions per a impulsar projectes per tal de difondre el concepte i la praxi de la transparència i el govern obert. La convocatòria d’estes ajudes s’ha publicat hui al Butlletí Oficial de la Província de València (BOP). La quantitat destinada a este fi és de 50.000 euros. La quantia màxima que es podrà sol·licitar i atorgar per projecte serà de 3.000 euros.

    Esta convocatòria, que s’ha dut a terme a instàncies de la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, té com a objectiu fomentar que la ciutadania conega els principis del govern obert i la transparència, i promoure els factors beneficiosos que comporten, com ara l’accés de la ciutadania a la informació pública.

    Esta subvenció és compatible amb altres ajudes atorgades per a la mateixa finalitat per altres administracions o entitats, sempre que l’import d’estes, inclosa la que és objecte de la present convocatòria, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

     

    Pujar