27 de novembre de 2020 27/11/20

L’Ajuntament concedeix ajudes als autònoms amb un xicotet comerç a València de 423.000 euros

L’Ajuntament concedeix ajudes als autònoms amb un xicotet comerç a València de 423.000 euros - (foto 1)
  • La regidoria de Comerç ha concedit un total de 211 ajudes

Els autònoms amb un comerç de proximitat de la ciutat de València ja poden consultar la resolució de les ajudes municipals que la regidoria de Comerç ha convocat per quart any consecutiu, per a la creació de nous comerços i la consolidació dels existents en la ciutat de València.

Es tracta d'una proposta municipal de la qual s'han beneficiat 211 autònoms de la ciutat que té per objectiu el suport a les activitats comercials dels barris de la ciutat per tal d'afrontar els seus despeses corrents derivats d'aspectes com la titularitat, exercici, desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial.

«Apostem de nou de manera decidida pel xicotet comerç de València, ajudem al fet que els autònoms puguen fer front al manteniment d'estos negocis i impulsem de manera decidida la creació d'empreses comercials de proximitat en els barris de la ciutat. Amb esta línia de subvencions millorem el mapa comercial de la ciutat de València, amb l'objectiu de mantindre l'essència i la tradició de la nostra ciutat», ha explicat el regidor de Comerç, Carlos Galiana.

Estes ajudes municipals han tornat a incrementar la quantia, fins a arribar als 423.067,53 euros d'enguany, i podran destinar-se a partides molt diverses, com al pagament del lloguer del local comercial, a la implantació de sistemes de qualitat comercial, a la realització de cursos de formació del personal treballador, a implantar noves tecnologies de gestió empresarial per a l'exercici de la seua activitat, a la participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic o a la realització d'auditories energètiques.

A més, a banda de millores internes del comerç, també estan contemplades partides enfocades a millorar el posicionament de cara a l'exterior: així es podran elaborar amb la línia de subvencions estudis de mercat, anàlisi d'oferta i de demanda, màrqueting empresarial, enquestes d'avaluació de satisfacció de clients, aplicació de servicis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l'establiment comercial en el mercat.

Pel que fa a temes d'imatge i comunicació també estan contemplats els despeses tendents a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, tals com els derivats del disseny de noms, marques i logotips, el disseny o elaboració de material gràfic i documental; servicis d'assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de la imatge o d'assessorament laboral i fiscal relacionat amb l'exercici de l'activitat.

Altres accions que podrà dur a terme el xicotet comerç de la ciutat amb esta línia de subvencions municipals són implantar servicis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l'activitat comercial a través d'Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial, és a dir: publicitat en radio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i telèfon intel·ligent, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

Per últim, estan també contemplades les quotes de segurs de responsabilitat civil, de subministrament d'energia, aigua, telèfon o Internet específicament referits a l'establiment comercial, l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Pujar