4 de desembre de 2020 4/12/20

EU exigeix al govern municipal que garantisca la continuïtat de tots els treballadors del Palau de la Música

  La coordinadora d'Esquerra Unida de la Ciutat de València, Rosa Albert, ha reaccionat davant la presentació d'un informe elaborat per una consultora privada, en la qual mancant més informació es conclou que la plantilla del Palau de la Música "Està sobredimensionada". "Ens sembla absolutament irresponsable que es convoque una roda de premsa sense haver presentat abans el document íntegre com a mínim als representants sindicals, per no parlar del fet que s'utilitze a una empresa externa per a realitzar un treball d'aquestes característiques sense comptar amb els recursos de l'Ajuntament  que podien haver elaborat aquest informe".feia falta gastar diners públics en un informe per a concloure que hi ha departaments sobredimensionats i que hi ha vacants sense cobrir?Que s'ha fet sobre aquest tema durant aquest any de govern? Ha preguntat Albert.

  Per a la Coordinadora, és molt preocupant el fet que es procedisca a traslladar a l'opinió pública parts d'un informe que afecten directament a la plantilla i que el contingut íntegre de l'informe que ha de venir acompanyat de propostes concretes d'actuació no s'haja traslladat.

  "Més d'un any s'ha tardat en elaborar aquesta auditoria, sense que se sàpiga encara que mesures concretes es van a adoptar, quins recursos es van a emprar i quina va a ser la planificació temporal que es va a desenvolupar" "es parla d'acabar amb les externalizacions de determinats serveis, qüestió que ens sembla important i positiva per a la gestió de l'Organisme, però al mateix temps s'obri la porta a externalitzar serveis que fins ara es desenvolupen per part del personal del Palau".

  Però el més alarmant ha sigut la contestació de la responsable del Palau respecte a la possibilitat que es produïsquen acomiadaments "no ho sabem? no puc assegurar gens?". Per contra Albert planteja que "garantir els llocs de treball ha de ser una prioritat per a un govern progressista, esperem que no se seguisca l'exemple de la nefasta gestió de personal que s'ha portat per part de la Fundació Inndea que ha costat cent quaranta mil euros a les arques municipals.

  Anem a sol·licitar còpia del document d'auditoria i a controlar que efectivament es treballa per a enfortir i millorar l'activitat i funcionament del Palau de la Música, que és l'objectiu que s'ha de complir.

  Pujar