30 de març de 2020 30/3/20

Un estudi compara els models europeus del Ministeri Públic en el procés penal i advoca perquè a Espanya depenga del Govern

Un estudi compara els models europeus del Ministeri Públic en el procés penal i advoca perquè a Espanya depenga del Govern - (foto 1)

  José Martín Pastor, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de València, ha investigat els diferents models d’organització i actuació del Ministeri Públic en el procés penal a Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Holanda, Regne Unit, Suècia i Portugal. L’estudi constata que no hi ha un model uniforme i que la vinculació de la Fiscalia amb el Poder Executiu és “imprescindible”.

  En l’actualitat, tant la configuració orgànica del Ministeri Públic com la seua actuació en el procés penal constitueixen una qüestió polèmica, ja que existeix un important debat sobre si aquesta institució forma part del Poder Executiu o del Judicial.

  Segons Martín Pastor, la independència de la Fiscalia respecte del Govern dificulta el desenvolupament d’una política criminal uniforme i una responsabilitat política per l’ús de la institució, per la qual cosa, en la seua opinió, és necessari vincular els dos organismes. L’investigador creu que aquest vincle permet al Govern impartir instruccions generals que guien la seua actuació, però sense formular instruccions particulars en casos concrets.

  En el cas europeu existeixen ordenaments com l’italià, en els quals el Ministeri Públic forma part del Poder Judicial i és independent del Poder Executiu. A Espanya, Alemanya, Regne Unit i Suècia, la Fiscalia està vinculada al Govern i no és independent. Un model intermedi, com el francès i l’holandès, es caracteritza perquè el Ministeri Públic forma part orgànicament del Poder Judicial però depèn funcionalment de l’Executiu i manca d’independència. Per això, segons José Martín, el Dret europeu ofereix diversos models, cadascun dels quals presenta avantatges i inconvenients.

  Així mateix, “els principis d’unitat i jerarquia han de presidir l’organització interna del Ministeri Públic per a evitar la falta d’uniformitat en l’aplicació de la política criminal i de desigualtat dels ciutadans davant la llei”, destaca José Martín Pastor.

  L’objectiu de la investigació ara publicada com a llibre (El Ministerio Público y el proceso penal en Europa) és aportar elements de judici per a decidir quin model de Fiscalia i quines atribucions se li volen atorgar en el futur procés penal espanyol. Aquest treball s’ha desenvolupat en el marc del projecte RTI2018-095424-B-100 (La justicia penal ante los retos de la eficiencia, la seguridad y las garantías procesales, en especial la instrucción y las técnicas de simplificación de enjuiciamiento de los delitos), finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

  José Martín Pastor és Catedràtic en el Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de València des de l'any 2017. Dues vegades doctor en Dret (per les Universitats de València i de Bolonya), ha publicat més de cent articles científics, i és autor de nou llibres. Té reconeguts tres trams (sexennis) d’activitat investigadora.

  Universitat de València

  Universitat de ValènciaEntrar en el especial
  Pujar