30 de setembre de 2020 30/9/20

Ciutadans demana tots els informes i el plec de condicions de la grada de la Gran Fira de València

  El regidor de Ciutadans (Cs) en l'Ajuntament de València, Manuel Camarasa, ha demanat hui al regidor de Cultura Festiva i Administració Electrònica, Pere Fuset, que facilite tots els informes que s'han sol·licitat per a la instal·lació de grades en els Jardins de Vivers en ocasió de la Gran Fira de València. “Volem saber què diu l'informe de Bombers que va fer que es referen les grades, quan es va emetre així com tots els informes que s'hagen cursat en relació amb esta instal·lació”, ha dit Camarasa.

  Un altre dels aspectes que sol·licita Ciutadans està específicament relacionat amb les normes de seguretat. “Volem saber quines normatives de seguretat s'han obligat a complir en el muntatge de Vivers”, ha explicat Camarasa, que també ha sol·licitat tots els certificats corresponents en matèria de seguretat, instal·lació, materials i especificacions tècniques de les grades, nombre de places de les grades instal·lades, data d'inici del muntatge de les grades i el seu pressupost.

  Entre la informació sol·licitada es troba també la “còpia del plec específic, en cas d'existir, de condicions tècniques sobre el muntatge de les grades instal·lades indicant el tipus de contractació pel qual s'ha optat, el mètode d'adjudicació i nombre d'ofertes arreplegues y/o el nombre d'empreses a què s'ha invitat a presentar-se, si és el cas”.

  Camarasa ha assegurat: “Volem tota esta informació per a saber exactament què s'ha contractat per a la Gran Fira de València ja que el 'Pliego de prescripcions tècniques particulars que han regir el contracte de prestació del servici d'instal·lació, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i la prestació dels servicis complementaris, per als espectacles musicals que es representaran en els jardins de Vivers en el marc de la Gran Fira de València de 2017" no inclou la instal·lació de les grades”.

   

  Pujar