27 de novembre de 2020 27/11/20

Ciutadans demana la retirada completa dels bastides llocs en Ferran el Catòlic fa dos anys sense que es facen obres

Ciutadans demana la retirada completa dels bastides llocs en Ferran el Catòlic fa dos anys sense que es facen obres - (foto 1)

    La regidor de Ciutadans Maria Dolores Jiménez ha demanat la retirada completa dels bastides situats en el número 63 de Ferran el Catòlic ja que no s'està realitzant cap obra en este edifici.

    "Els bastides continuen afectant la seguretat dels ciutadans que transiten pel lloc", ha dit l'edil Jiménez. Després de les preguntes per escrit formulades a l'últim ple de l'Ajuntament, el passat 26 de juliol, s'ha produït a la retirada parcial dels bastides.

    "No entenem com reconeixen per escrit que este bastida comporta perill per als veïns i passades quasi dos setmanes des del ple encara estan els bastides afectant el pas dels vianants", ha dit Jiménez, que ha recordat que els veïns han presentat en els últims mesos diverses denúncies sobre el bastida sense obtindre resposta.

    Tal com consta en la resposta a la pregunta formulada per escrit per Ciutadans, el 31 de març de 2015 es va concedir en este immoble llicència d'obres de tipus II d'intervenció en la fatxada amb bastida en Ferran el Catòlic número 63.

    Pujar