29 de març de 2020 29/3/20

Els centres municipals de servicis socials, a examen

  • L’Ajuntament instal·larà 16 terminals d’última generació per a realitzar enquestes de satisfacció a les persones usuàries dels servicis socials

La regidora de Servicis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que el consistori ha aprovat el plec de condicions per a la instal·lació de 16 nous terminals interactius en els centres de servicis socials de València. En ells es podran realitzar enquestes sobre el grau de satisfacció de les persones usuàries del servici i això permetrà obtindre informació “molt valuosa” per a la delegació.  

La regidora Lozano ha explicat que esta mesura, “permetrà la informatització de les enquestes a través dels nous dispositius electrònics que ens aportaran dades en temps real i amb una major fiabilitat, perquè es duran a terme de forma contínua durant tot l'any, podent agrupar els resultats per centres, mesos o per període desitjat. Igualment, tindrem opció d’accedir als informes finals anuals, molt necessaris per conèixer les opinions i recollir les propostes de millora que fan les persones usuàries”.  

Fins ara, les enquestes de satisfacció es realitzaven en format paper, que necessitava el bolcat posterior, la confecció de taules i de gràfics i l’anàlisi de totes  estes dades. “Ara, amb els nous elements electrònics, tota esta tasca es simplificarà i es millorarà en benefici de tots els usuaris i usuàries”, ha dit Lozano.

Els terminals seran multilingües i, a més d’estar en valencià, castellà, anglès i francès, el plec de condicions valorarà positivament la inclusió de més llengües. Els aparells obtindran les respostes des de pantalles tàctils i estaran presents en els centres municipals de servicis socials de Benimaclet, Campanar, Ciutat Vella, la Saïdia, Malva-rosa, Natzaret, Olivereta, Patraix, Quatre Carreres, Salvador Allende, Sant Marcel·lí, Trafalgar, Cabanyal i a l’Oficina d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional, Centre d’Atenció a Persones Sense Sostre i en el servici d’Infovivenda solidària.

LA VALORACIÓ DEL SERVICIS SOCIALS MILLORA EN ELS ÚLTIMS ANYS

Segons les dades disponibles en el servici d’Estadística de l’Ajuntament de València, l’atenció prestada en els servicis socials municipals ha anat millorant any rere any, segons la valoració de les mateixes persones usuàries. Així, si en el 2017 la valoració era de 5,9; la valoració en desembre de 2019 ha sigut d’un 6,7.

A més, si en 2018 un 64,9% pensava que el servici estava “igual” que l’any anterior i un 20,6% pensava que “havia millorat”, en 2019 és un 55,5% pensa que està “igual” i un 33,2% pensen que “ha millorat”.

“Estem implementant un pla de millora en la qualitat dels servicis socials municipals i ja podem vore un reflexe en la valoració ciutadana a partir de l’últim infobaròmetre municipal de 2019 on hi ha un increment de puntuació que atorga la ciutadania als centres municipals de servicis socials”, ha valorat Lozano.

Finalment, la regidora Lozano també ha avançat que l'Ajuntament de València ha adaptat el sistema de qualitat Centres Municipals de Servicis Socials a la norma “ISO 9001”. L'aplicació d’este sistema suposa que el consistori compleix uns requisits com la realització d’una auditoria interna i externa.

Pujar