22 de setembre de 2020 22/9/20

Creada a Torrent una Plataforma Ciutadana per preservar el mediambient

Creada a Torrent una Plataforma Ciutadana per preservar el mediambient - (foto 1)
  • Denunciarà el procedir municipal davant el Síndic de Greuges per incompliment d’acords per preservar la salut

MÉS FOTOS
Creada a Torrent una Plataforma Ciutadana per preservar el mediambient - (foto 2)
Creada a Torrent una Plataforma Ciutadana per preservar el mediambient - (foto 3)

Diverses associacions, grups i entitats torrentines relacionades amb el medi ambient, han decidit fer un front comú per tal de preservar la salut de la ciutadania davant els incompliments municipals d’acords que tenen a veure amb el medi ambient.

En veure com la muncipalitat torrentina ha fet cas omís a les recomanacions fetes pel govern valencià, relacionades totes elles amb el medi ambient, la primera qüestió que s’ha decidit, ha estat demanar empara al Síndic de Greuges, perquè siguen efectius els acords municipals que obliguen l’Ajuntament a posar ordre en els temes mediaombientals, que han estat denunciats des de fa anys per aquestes associacions en solitari.

En concret, hi ha dos temes que resulten nafrants –segons l’opinió de les persones que configuren aquesta plataforma— i que s’eternitzen en el temps degut a la dessídia municipal en relació a la Granja de la Partida de la Contiendao i el que fos abocador de residus, gestionat per GEMERSA.

Tant un tema com l’altre, causa bastant malestar, no sols al veïnat que s’hi troba en les proximitats, sinó que a més, constitueix tot un perill per a la resta de la ciutadania, degut al problema de contaminació de les capes freàtiques que provoquen i de les emissions pernicoses.

Així les coses, i davant la inacció de l’Ajuntament de Torrent per complir els seus propis acords, la Plataforma Ciutadana pel Medi Ambient de Torrent de l’Horta, ha decidit continuer amb les activitats i accions de denuncia perquè estos temes que consideren perniciosos per a la salut, no caiguen en l’oblit.

Pel que respecta a la Granja del Pampo, la propietat té expressament prohibit el desenvolupament de qualsevol mena d'activitat relacionada amb la construcció, així com qualsevol tipus de reforma, donat que la parcel·la es troba classificada com a sòl no urbanitzable d'ús comú agrícola de regadiu (SNU-CAR) i com a sòl no urbanitzable protegit de barrancs i infraestructures (SNU-EPDP), amb la conseqüència de què es tracta d'un ús fora d'ordenació conforme a l'article 7.1.4 que impedeix qualsevol tipus d'ampliació de l'activitat i de les seues instal·lacions.

Quan a GEMERSA, hauria d’haver estat netejat fa anys, sense que la municipalitat haja fet més que, abocar terra per intentar sufocar els nombrosos incendis que provoquen els inerts existents en aquesta muntanya de fem.

Pujar