19 de gener de 2021 19/1/21

Compromís per Torreblanca presenta una moció per a posar en marxa el Pla General d´Ordenació Urbana

  • Els membres de la comissió informativa de divendres 20 de novembre van aprovar la proposta per unanimitat

El grup Compromís per Torreblanca va presentar a la comissió informativa prèvia al ple que es celebrarà demà dijous, una moció en la que es demanava la reactivació del Pla General d’Ordenació  Urbana que està parat des de fa ja dos legislatures. La proposta va ser inclosa en l’ordre del dia i aprovada per unanimitat. Compromís manifesta la seua satisfacció i qualifica l’acord com positiu, ja que tots els grups municipals estan d’acord en posar en marxa el Pla General d’Ordenació Urbana.

El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) és  l’instrument bàsic d'ordenació integral del territori del municipi, a través del qual es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a cada classe de sòl i es defineixen els elements fonamentals de sistema d'equipaments del municipi en qüestió. Compromís considera que el PGOU és imprescindible per a ordenar els diferents usos del sòl i planificar el creixement, tant demogràfic com econòmic, de la localitat.

La portaveu del grup, Míriam Pañella, manifesta que “si volem que Torreblanca avance, no pot continuar basant la seua ordenació amb les normes subsidiàries creades en la Comissió Territorial d’Urbanisme el 26 de març de 1991. És totalment anacrònic i va en contra del progrés del nostre poble.”

La moció proposa els acords de sol·licitar als tècnics els informes sobre la situació, reprendre el projecte conjuntament amb les Conselleries implicades, crear una partida per a fer front a les despeses de la gestió del PGOU i donar comptes de les actuacions.

Míriam Pañella es manifesta satisfeta de què tots els grups coincideixquen en la importància de la reactivació del PGOU i afirma que “sense Pla General estarem sempre baix la voluntat de qui governa en cada moment, sense cap tipus de planificació. Hem de tindre un projecte consensuat amb tots els grups per tal de què el pròxim govern done continuïtat al projecte, en cas de no estar aprovat”.

Pujar