elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Teulada Moraira incorpora avui al conservatori la professora de llenguatge musical al 100%

    L'Ajuntament de Teulada Moraira a través de la regidoria d'Educació delegada a Carlos Martínez, incorpora avui al conservatori la professora de llenguatge musical al 100% de dedicació.

    Fins avui, el conservatori tenia una professora de la matèria contractada al 25%. Aquesta dedicació no era suficient per a cobrir les necessitats dels alumnes. Aquesta circumstància es deu a l'ocorregut l'any 2018 on s'habilita una plaça de llenguatge musical al 50%, està estava vinculada a la plaça corresponent a l'especialitat de tuba. Impartint 50% tuba, 50% llenguatge musical. En 2019, la demanda instrumental de tuba augmenta i de manera obligatòria s'incrementa el temps de dedicació al 75%, quedant únicament un 25% de temps per a l'ensenyament de llenguatge musical.

    Aquesta situació desencadena el problema que el temps era insuficient per a cobrir l'àmplia demanda. El maig de 2020, la corporació aprova en sessió plenària ordinària la dotació econòmica i la creació de la plaça de professor/a de llenguatge musical per primera vegada en el conservatori Mestre Berenguer. D'aquesta manera, ara hi ha una plaça fixa que permetrà cobrir la demanda tal com sol·licitaven el claustre de professors, la direcció del centre i l'AMPA.

    Carlos Martínez ha comentat: "El conservatori està d'enhorabona per la creació d'una plaça al 100% dedicada únicament a impartir la matèria de llenguatge musical. D'ara en avant es garantirà el servei total i ja no hi haurà mai més interrupció com ha ocorregut en aquests últims mesos, on no s'ha pogut garantir l'ensenyament a tot l'alumnat de la matèria".

    Pujar