elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Regidoria de Festes recorda les normes respecte a l'ús de material pirotècnic i la venda i consum d'alcohol

La Regidoria de Festes recorda les normes respecte a l'ús de material pirotècnic i la venda i consum d'alcohol
  • Davant la imminent celebració de la festa fallera, l'Ajuntament emet un bàndol municipal per a aconsellar sobre el bon ús dels productes pirotècnics i la venda i consum d'alcohol

Davant la celebració imminent de les Falles, la Regidoria de Festes vol recordar a la ciutadania la normativa vigent existent relativa a alguns aspectes de la festa. “És important que els ciutadans i ciutadanes coneguen les normes a seguir respecte a l'ús d'articles pirotècnics i la venda i consum d'alcohol en la via pública, així com el règim sancionador que suposa l'incompliment d'estes. L'objectiu és celebrar unes festes en les quals predomine la convivència en pau i el civisme, per al major gaudi de tots i totes”, ha explicat la regidora responsable, Gema Navarro.    

Pel que respecta al material pirotècnic, el bàndol municipal recorda que este es divideix en diverses categories segons la seua perillositat, des de la categoria F1, els de més baixa perillositat i un nivell de soroll insignificant, destinats a utilitzar-se en zones delimitades; passant pels de categoria F2, amb baixa perillositat i baix nivell de soroll; els de categoria F3, de perillositat mitjana, destinats a ser utilitzats a l'aire lliure en zones de gran superfície i amb un nivell de soroll que no siga perjudicial per a la salut humana; fins als de categoria F4, material d'alta perillositat destinat a l'ús exclusiu d'experts.

Pel que respecta a la seua venda, el Reglament preveu la venda al detall de les categories F1 (edat mínima 12 anys), F2 (edat mínima 16 anys) i F3 (edat mínima 18 anys), en establiments de venda permanents i establiments i casetes mòbils instal·lades en la via pública o en terrenys de propietat privada. Les preceptives autoritzacions hauran d'estar disponibles en tot moment en el lloc de venda. Per contra, queda expressament prohibida la venda ambulant de material pirotècnic.

D'altra banda, el bàndol municipal recorda també que, amb la finalitat de conciliar la festa amb el dret al descans, es recomana no fer ús dels productes de pirotècnia recreativa en espais i horaris que puguen ser susceptibles de produir molèsties a la ciutadania.

Així mateix es recorda que l'incompliment de les normes del Reglament d'articles pirotècnics serà objecte de denúncia i imposició de les sancions corresponents.

Pel que fa a les begudes alcohòliques, la normativa prohibeix la venda, el subministrament gratuït i el consum als menors de 18 anys, i l'obligació de tots els establiments, instal·lacions i llocs on se subministre alcohol de col·locar, en lloc visible per al públic, cartells que advertisquen d'esta prohibició.

Pujar