8 de desembre de 2019 8/12/19

Educació posarà en marxa el pròxim curs el Programa de Qualificació Bàsica d’Activitats Auxiliars de Comerç

  • Els objectius del programa seran els d’assolir els estudis de l’ESO i fer possible la inserció sociolaboral de l’alumnat que s’hi inscriga

El departament d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt posarà en marxa, el pròxim curs, el Programa Formatiu de Qualificació Bàsica d’Activitats Auxiliars de Comerç amb els objectius previstos per assolir els estudis de l'ESO i fer possible la inserció sociolaboral de l'alumnat.

Este programa es pot dur a terme gràcies a la subvenció que l'Ajuntament de Sagunt va rebre de la Conselleria d'Educació per valor de 36.376 euros, prèvia sol·licitud del propi consistori i que correspon al 75’79% de l'import total del programa.

El regidor d'Educació, José Manuel Tarazona ha declarat que des de l'Equip de Govern “treballem per la igualtat d'oportunitats i l'accés a l'ocupació, per això una eina fonamental és posar a l'abast dels joves una formació que permeta assolir les competències necessàries en matèries d'inserció professional així com aconseguir els objectius previstos en l'ESO”.

Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica, constituixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que han abandonat l'ensenyament reglat, perquè puguen aconseguir els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria o bé que presenten algun tipus de necessitats educatives especials que hagen suposat la no consecució d'estos estudis secundaris. Estos programes s'adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i possibilitaran la seua inserció sociolaboral.

Este programa el realitzaran jóvens de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Pel que fa a la durada del programa, este s'encetarà al setembre de 2019 i acabarà al juny de 2020. Al llarg d’este temps l'alumnat rebrà classes teòriques, que representen el 84% del temps i formació en centres de treball (FCT) que representen el 16% del temps restant.

Entre els objectius generals que perseguixen els Programes Formatius de Qualificació Bàsica destaquen el de desenvolupar capacitats i destreses suficients perquè l'alumnat aconseguisca les competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1, d'acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i tinga la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria d'acord amb les seues possibilitats i expectatives personals. Per altra banda, consolidar també la seua maduresa personal i el seu nivell d'ocupabilitat per mitjà de l'adquisició d'hàbits i capacitats que els permeten desenvolupar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori, així com escometre la busca activa d'ocupació i la promoció personal per mitjà d'un aprenentatge autònom.

En tercer lloc, aconseguir que l’alumnat es reconega a si mateix com a persona valuosa, capaç d'aprendre i treballar amb altres persones i, finalment, possibilitar la seua experiència i la formació en centres de treball com a persones responsables, posseïdores d'actituds i hàbits, tant de seguretat laboral com de respecte al medi ambient, en l'exercici real de la seua qualificació professional.

El llistat d'admesos i el llistat d’alumnat en espera es pot consultar en el departament d’Educació de l'Ajuntament de Sagunt.

ocultar
Educació posarà en marxa el pròxim curs el Programa de Qualificació Bàsica d’Activitats Auxiliars de Comerç
Pujar