4 de desembre de 2020 4/12/20

Els Ajuntaments de Sagunt i Aranjuez signen el protocol d'amistat en la ciutat madrilenya

Els Ajuntaments de Sagunt i Aranjuez signen el protocol d'amistat en la ciutat madrilenya - (foto 1)

  Els Ajuntaments de Sagunt i Aranjuez han signat un protocol d'amistat, en un acte que ha tingut lloc, aquest cap de setmana, en la ciutat madrilenya i al que han assistit l'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, i el delegat de Cultura, José Manuel Tarazona, a més del grup de ciutadans saguntins que viatgen habitualment al municipi. Cal recordar que aquest protocol d'amistat va ser aprovat en el Ple municipal i signat a Sagunt en novembre de 2015 amb la finalitat de plasmar els acords, convenis i projectes a desenvolupar conjuntament, els quals estan motivats per la relació existent entre les dues ciutats, fruit del llegat que va deixar el mestre Rodrigo.

  L'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha assenyalat: “Aquest ha sigut un any especial amb la visita a Aranjuez, perquè hem signat el mateix protocol que ja institucionalitzarem a Sagunt al novembre de 2015 i que significa estrènyer la nostra unió, una unió que ha nascut de la voluntat d'un grup de veïns, encapçalats per Vicen Dolz, arran de la mort del mestre Rodrigo, que va nàixer a Sagunt i va compondre el Concert d'Aranjuez. La seua figura va generar una sèrie de relacions i viatges que, a poc a poc, van anar a més i que han impulsat a les institucions a formalitzar aquest protocol d'amistat que és una formula molt nova, i crec que anem a fer més propostes en aquest sentit. La recepció que tenim sempre a Aranjuez és magnífica, així com la distinció amb la qual ens tracten. Els mecanismes de col·laboració estan clars, hi ha una informació de caràcter turístic i estem convidats a participar en les activitats que celebra l'ajuntament d'Aranjuez i que nosaltres fem recíproques. Ara, amb aquesta signatura tenim la possibilitat de consolidar i ampliar les relacions entre dos municipis que poden participar de projectes comuns”.

  Concretament, a Aranjuez, l'alcalde, el delegat de Cultura i els veïns van assistir a una representació del Motí d'Aranjuez i van poder gaudir d'un homenatge a Vicenta Dolz, natural de Sagunt, que ha iniciat i mantingut el contacte entre ambdues ciutats.

  Les dues ciutats tenen una relació amistosa des de fa cinquanta anys, que s'ha materialitzat en diverses ocasions, per exemple: amb la visita d'un grup de veïns de Sagunt a Aranjuez per a retre homenatge a Rodrigo i assistir a la representació del Motí d'Aranjuez, en 1999; o amb una donació simbòlica per part dels veïns d'aquesta localitat madrilenya a Sagunt per a erigir un monument al compositor, en 2004.

  En el protocol d'amistat s'arreplega la intenció d'establir marcs de col·laboració conjunta dirigits a l'enfortiment de les relacions d'àmbit cultural. A més, tots dos consistoris fan pública la seua coincidència en una aposta decidida per la col·laboració intermunicipal i la posada en comú de projectes, idees, plans i iniciatives que redunden en la solidaritat municipal, així com en la defensa del diàleg i la comunicació, com a camins per al desenvolupament social, pacífic i democràtic de les societats de qualsevol àmbit.

  També es pretén que, en un futur, es definisquen actuacions comunes com: intercanvis escolars o tècnics, programes de col·laboració econòmica o social, projectes comuns o trobades, entre d’altres.

  Ambdues institucions municipals es comprometen a difondre, per tots els mitjans al seu abast, el contingut d'aquest protocol entre els veïns i veïnes, contribuint al seu coneixement per part d'associacions socials i ciutadanes, entitats públiques, institucions i organismes locals, que puguen contribuir a la consolidació de les relacions iniciades.

  El finançament d'aquestes activitats i les despeses que es deriven, seran assumits per tots dos ajuntaments, amb principis d'igualtat, austeritat i eficàcia, que propicien un aprofitament dels recursos propis, sense descartar possibles subvencions. Així mateix, els representants municipals mantindran contactes periòdics en els quals es dissenyaran les matèries relacionades amb els intercanvis i els programes de cooperació bilateral.

  Pujar