elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Saben les empreses actuar davant els brots laborals i les seues conseqüències?

Saben les empreses actuar davant els brots laborals i les seues conseqüències?
  • Els brots detectats en l'àmbit laboral suposen al voltant d'un 19% del total registrat en la Comunitat Valenciana

Una de les sensacions que porta amb si la pandèmia del Coronavirus és la incertesa.

És just això, no saber què fer ni quina decisió prendre davant contagis, brots, sospitosos o contactes estrets, la qual cosa succeeix en el si de les empreses en trobar-se de cara amb el COVID-19.

El virus, des que va aparéixer, pot arribar a una empresa a través de nombroses vies, però els treballadors és la principal. Això fa que molts empresaris necessiten saber com actuar en veure's amb contagis entre la seua plantilla o avaluar qui han sigut i qui no els contactes estrets o sospitosos d'aquests.

S'antulla complicat, però queda clar que el paper de les empreses és rellevant en l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control del Coronavirus, sobretot per a frenar la seua propagació i que afecte un major nombre de persones.

La prevenció és, sens dubte, l'argument fonamental que les empreses poden emprar, ja que han d'adaptar la seua activitat a les recomanacions i mesures actualitzades amb l'objectiu d'evitar els nous contagis. Això, com no pot ser d'una altra manera, haurà de ser exigit i compliment per tots els treballadors.

Establir un pla de contingència i uns protocols a seguir ajuda a manejar la situació de contagis o brots d'origen laboral.

Actuar de manera ràpida és fonamental, ja que frenant l'expansió del virus mitjançant més persones s'evitarà que la malaltia córrega a un ritme alt.

D'altra banda, ha de quedar clara la teoria de què significa ser un cas sospitós, probable, confirmat o descartat, segons la informació del Ministeri de Sanitat.

Un contacte estret, terme que tantes vegades llegim i escoltem des de la irrupció de la pandèmia, és un altre dels punts fonamentals per a saber què fer en cas d'haver estat en contacte amb algun positiu o sospitós de ser-ho.

La mútua UMIVALE, col·laboradora amb la Seguretat Social, afirma que “en cas que el treballador o la treballadora no es trobe en el seu lloc de treball, la seua obligació és comunicar-ho com més prompte millor a la seua empresa i al seu centre d'atenció primària, no eixir de casa i seguir les indicacions. Si els símptomes apareixen en el seu lloc de treball, l'empresa ha d'apartar-li com més prompte millor de la seua activitat, netejar i desinfectar les zones de permanència i trànsit habitual, contactar amb el Servei de Prevenció per a valorar la situació i identificar als contactes estrets”.

En cas de realitzar-se alguna prova de detecció, com la PCR o les proves de detecció d'antígens virals: si el resultat és negatiu i no existeix més sospita, el cas es dona per descartat.

Si el resultat anara positiu, el treballador haurà de romandre aïllat en el seu domicili fins que el determine el personal del servei públic de salut.

Pel que respecta als companys, han de ser identificats i informats tots aquells que siguen considerats com a contactes estrets de l'afectat, amb els quals haja pogut interactuar des de dos dies abans que presentara símptomes o la presa de la mostra per a la realització de la prova.

El personal afectat es mantindrà en aïllament fins a passats tres dies sense símptomes i havent transcorregut un mínim de 10 dies des de l'inici d'aquests.

Totes aquestes pautes són necessàries per a les empreses i els seus dirigents, ja que dia a dia es registren nombrosos brots de Coronavirus d'origen laboral, la qual cosa significa que els treballadors necessiten un protocol establit per a saber què fer en el cas que ells mateixos o algun company s'infecte.

Queda clar que saber què fer de manera ràpida prevé que es continue propagant el virus en aqueix mateix entorn o fins i tot en altres diferents.

En la Comunitat

És important destacar que els brots detectats en l'àmbit laboral, dins d'empreses valencianes, suposen al voltant d'un 19% del total registrat en la Comunitat Valenciana.

A molta distància es troba l'àmbit social, que ascendeix fins al 72% del total de brots del territori valencià, mentre que l'origen educatiu dels contagis suposa un 6,5% del total.

Hi ha altres àmbits com el comunitari, mixt o extracomunitari que podrien considerar-se residuals que ocupen al voltant del 3% dels brots totals de la Comunitat.

Cal destacar que el 70% de les empreses de la Comunitat Valenciana van implementar durant l'estat d'alarma mesures de prevenció davant el COVID-19.

Les mesures preventives més utilitzades han sigut el distanciament social i la restricció del contacte físic entre clients i proveïdors, a més de l'ús de màscara i guants, la desinfecció dels llocs de treball, el foment de les reunions virtuals i la ventilació de les instal·lacions com a mesures habituals en la seua activitat diària.

Pujar