3 de desembre de 2020 3/12/20

Podem demana incloure un pla d'atenció sanitària i social específica per a abordar la baixa visió

  El grup parlamentari Podemos-Podem ha reclamat que s'incloga en el pla de salut de la Comunitat Valenciana un pla d'atenció sanitària i social específica per a abordar la baixa visió.
  Es denomina baixa visió o hipovisión a una privació parcial de la vista que no pot ser corregida adequadament amb ulleres convencionals, lents de contacte, medicaments o cirurgia, i que s'identifica com a agudesa visual entre 0,1 i 0,3 segons l'Organització Mundial de la salut.

  El portaveu de Sanitat de Podem en Les Corts, Daniel Geffner, ha registrat una proposició no de llei en la qual s'insta al Consell a proposar que en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut s'incloga una estratègia de salut específica per a abordar la baixa visió amb l'objectiu de potenciar el diagnòstic precoç i brindar tractament oportú i adequat per a aconseguir millores en termes de salut i disminuir la discapacitat i dependència causada per la ceguesa evitable i la baixa visió.

  El parlamentari arreplega així la demanda que li havia efectuat l'associació Màcula Retina perquè la sanitat valenciana estenga de forma coordinada els recents avanços registrats en aquest camp i assumisca una funció de lideratge en aquest grup prevalente de malalties.

  Així mateix, se sol·licita la realització de campanyes de sensibilització i prevenció de les patologies oculars que puguen ocasionar ceguesa evitable. Paral·lelament, es planteja impulsar la realització d'estudis epidemiològics de la població amb baixa visió en la nostra Comunitat que incloguen la detecció de necessitats sociosanitàries, pràctiques sanitàries amb ocupació d'indicadors de resultats i de processos així com estudis de cost-efectivitat dels tractaments emprats.

  Geffner reclama a Sanitat que garantisca el finançament suficient per a la investigació, que millore el coneixement i perfeccione els tractaments actuals i un grup de treball específic amb la participació d'experts que al costat de tècnics de la conselleria elaboren un pla d'actuació.

  La proposta arreplega que es planifique la creació o reforç de centres de referència per a atendre la patologia macular i incloure la figura de l'òptic-optometrista en els departaments de salut per a una actuació multidisciplinària davant la baixa visió i valorar l'extensió de les "sales netes" als diferents departaments de salut per al tractament oftalmológic en malalties maculars que no requerisquen quiròfan amb l'objectiu de millorar l'eficiència del sistema sanitari.

  Pujar