elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Peníscola en ple aprova destinar 400.000€ a PIMES i autònoms

L'Ajuntament de Peníscola en ple aprova destinar 400.000€ a PIMES i autònoms
  • Es concedirà una quantitat fixa de 1000 euros als titulars de l'activitat econòmica els locals o els establiments de la qual hagen hagut de suspendre la seua obertura al públic per l'estat d'alarma

L'avanç exponencial de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel coronavirus COVID-19 a tot el món, està afectant les economies locals, davant aquesta circumstància i havent comprovat l'impacte real de la crisi sanitària en l'economia del municipi, “hem considerat necessari atorgar liquiditat a les empreses per a contribuir a facilitar l’acompliment de les seues obligacions i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos” ha explicat el mateix alcalde, Andrés Martínez.

Davant aquesta conjuntura, l'Ajuntament de Peníscola aprovarà avui en el Ple ordinari una de les mesures que es contemplen en el Pla de Mesures de Xoc per a la Reactivació de Sector Turístic i que es concreta en la creació d'una línia d'ajudes per a PIMES i autònoms.

L'objectiu d'aquestes ajudes és “protegir l'interés general del municipi, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades per afrontar aquesta situació extraordinària i amb la finalitat d'evitar que s'originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als seus habitants, vetlant perquè una vegada finalitzada la crisi sanitària, es produïsca al més prompte possible una reactivació de l'economia local” ha explicat Martínez.

Amb l'aprovació d’avui en el Ple d'aquesta línia d'ajudes municipals, l'Ajuntament consigna 400.000€ per a destinar-los a aquesta comesa, import que procedeix de romanents de tresoreria per a despeses generals.

Es concedirà una quantitat fixa de 1000 euros als titulars de l'activitat econòmica els locals o els establiments de la qual hagen hagut de suspendre la seua obertura al públic a conseqüència de la pandèmia.

A més, es concedirà una quantitat fixa de 500 euros a aquelles persones físiques o jurídiques titulars de l'activitat econòmica que no s'haja vist afectada pel tancament d'establiments, però hagen patit una reducció de la seua facturació en  almenys un 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

El procés de tramitació de les sol·licituds es detallarà en els pròxims dies i podrà realitzar-se després de l'exposició pública de les bases i la seua publicació en el BOP.

Pujar