elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Diputació de Castelló activa un pla per a garantir el subministrament d'aigua en tots els municipis

La Diputació de Castelló activa un pla per a garantir el subministrament d'aigua en tots els municipis
  • L'administració provincial planifica la creació d'infraestructures hidràuliques de captació i distribució per a permetre la disponibilitat d'aigua encara en circumstàncies climàtiques adverses

La Diputació provincial de Castelló, amb la finalitat de garantir l'aigua potable en tota la població, ha posat en marxa el pla director de l'aigua que té com a objectiu establir les bases per a la planificació i el desplegament de les infraestructures hidràuliques que garantisquen el subministrament d'aigua a llarg termini en tots els municipis de les comarques de Castelló.

Per a això, el govern provincial ha impulsat una estratègia amb la planificació de desenvolupament territorial “harmònic i sostenible” en la creació d'infraestructures hidràuliques de captació i distribució en alta, d'ús municipal compartit, que permeten la disponibilitat d'aigua potable en la totalitat de la província, fins i tot sota circumstàncies climàtiques adverses.

Per a això, aposten per la construcció de sondejos estratègics i disseny de xarxes de distribució anellades que possibiliten la circulació bidireccional de l'aigua i la transferència de recursos entre anells veïns, configurant un entramat que afavorisca la disponibilitat de l'aigua potable en tot el territori provincial.

Així, el model de governança del cicle urbà de l'aigua, integrable dins d'una guia general per a governança de l'aigua a la província, ha d'abastar tots els usos i interessos, tant públics com privats, presents i futurs.

Per a això, introduïxen criteris de solidaritat en l'accés a l'aigua i en el repartiment de costos i proposa un model de participació municipal activa per a millora continuada de la gestió del cicle de l'aigua en l'entorn urbà.

Línies d'actuació

El Pla Director se sustenta en quatre pilars bàsics, de la fortalesa dels quals dependrà la solidesa i estabilitat d'este.
Programes d'investigació per a captació d'aigües subterrànies. Tendents a dotar a la província d'un arsenal de sondejos estratègics.

  • Xarxes de distribució en alta compartides. Que integren totes les captacions estratègiques provincials en una única xarxa de distribució col·lectiva consorciada.
  • El Consorci Provincial de l'Aigua. Entitat amb personalitat jurídica pròpia, responsable del desplegament, i posterior gestió, de totes les infraestructures hidràuliques col·lectives que desenvolupa el Pla Director.
  • Pla de promoció de l'eficiència en la gestió municipal del cicle integral de l'aigua. Mitjançant la implementació de mesures d'estímul i de recompensa en relació amb els esforços municipals per a avançar cap a nivells d'excel·lència en la prestació del servici.

Estes accions i aquelles altres encaminades a avançar en la garantia dels proveïments d'aigua potable i en la seua eficiència municipal, són elements clau en la planificació territorial sostenible i en una bona governança del cicle urbà de l'aigua.

Pujar