9 de març de 2021 9/3/21

Últims dies per a sol•licitar l'ajuda municipal a estudiants Erasmus

  Divendres que ve, 31 d'agost, finalitza el termini per a sol·licitar l'ajuda municipal que l'Ajuntament destinarà a estudiants callosins que estiguen realitzant el Programa Erasmus durant el curs acadèmic 2017/18.

  Per a sol·licitar aquesta subvenció, els interessats hauran d'estar empadronats a Callosa d'en Sarrià com a requisit indispensable. Així mateix, hauran d'aportar una fotocòpia amb el número de compte bancària a nom del sol·licitant (IBAN) i el justificant acreditatiu de la realització del Programa Erasmus durant el curs 2017/18.

  Les sol·licituds (annex I), i la documentació requerida s'hauran de lliurar en la Casa de Cultura o a través del correu electrònic jcecallosa@gmail.com.

  A través de la web municipal www.callosa.es es podrà accedir a la informació, així com descarregar el formulari per a emplenar-ho.

  La regidor d'Educació, Estela Menaches, ha recordat que el govern local ha tornat a destinar a aquestes ajudes per a estudiants del programa Erasmus una partida pressupostària de 2.000 euros. L'any passat van gaudir d'aquesta ajuda un total de sis estudiants callosins.

  Pujar