5 de juliol de 2020 5/7/20

L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell obri el termini per a sol·licitar les ajudes de mobilitat per a estudiants

L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell obri el termini per a sol·licitar les ajudes de mobilitat per a estudiants - (foto 1)
  • Van dirigides tant a estudiants universitaris i de màster, com de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior

Els joves són el futur d’un poble, i l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell vol apostar perquè els estudiants i les seues famílies tinguen les facilitats necessàries per accedir a l’educació superior. La Regidoria de Joventut, a càrrec de Víctor Bisquert, ha posat en marxa unes ajudes específiques de mobilitat per a estudiants, tant universitaris i de màster, com de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Així mateix, també poden optar a l’ajuda els alumnes que no utilitzen el transport d'autobús ja subvencionat a l'IES Teulada.

En total, s’han reservat 3.000 euros per a la concessió d’aquestes ajudes, la quantia individual de les quals serà de màxim 120 euros. Este import serà d’ajuda per a “moltes famílies que tenen dificultats per fer front a totes les despeses que suposa tindre un fill estudiant”, ha assenyalat Bisquert, qui ha destacat la importància de “donar-los als joves del nostre poble, independentment de la seua situació econòmica, la possibilitat de llaurar-se un futur”.

Per a acollir-se a aquestes beques és necessari estar empadronat al Poble Nou de Benitatxell des d’almenys l’any anterior a la convocatòria i ser menor de 30 anys. En el cas del estudiants de batxillerat o cicles mitjans i superiors, el requisit indispensable és i haver estat matriculat en el curs 2018/2019 i haver superat el 50% de les assignatures.

Quant als alumnes universitaris, han d’estar matriculats en centres espanyols amb validesa en tot el territori nacional i haver superat com a mínim 35 crèdits. En cas de ser l'últim any d'estudis, el mínim a superar ha de ser igual als crèdits matriculats. També poden optar els estudiants d’ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau o els d’ensenyament universitari conduents a l'obtenció de títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Enginyer Tècnic. Per últim, en el cas d’aquells que cursen màster, l’únic requisit és estar matriculat i haver aconseguit la titulació acreditativa.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 9 d’octubre en el Registre General de l'Ajuntament (carrer Major número 5) de dilluns a divendres en horari de 9:00 a 14:00 hores. La documentació requerida i els formularis de sol·licitud es poden consultar en la pàgina web de l’Ajuntament (https://www.elpoblenoudebenitatxell.com/es/agenda/651-ajudes-per-a-estudiants).

Pujar