elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Cultura amplia el reconeixement del Museu de Xaló, que passa a denominar-se d’etnologia i arqueologia

  • El nou museu es converteix en un centre de gestió integral del patrimoni cultural

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha reconegut l’ampliació de les instal·lacions museogràfiques, així com la tipologia del centre, que passa a anomenar-se Museu Etnològic i Arqueològic de Xaló.

En 2006 es va reconéixer el Museu Etnològic de Xaló com a eix central del patrimoni cultural local complint amb la funció de protecció, conservació, gestió i difusió.

Al llarg d’aquests tretze anys d’existència, el Museu ha desenvolupat tota una sèrie d’activitats i projectes centrats en el patrimoni cultural i ha arribat pràcticament a la totalitat de les tipologies que el conformen: etnològic, arquitectònic, artístic, arqueològic, històric, immaterial i mediambiental.

Les noves instal·lacions museogràfiques es localitzen al mateix edifici que allotja les instal·lacions pertanyents al Museu Etnològic de Xaló, que han sigut ampliades per a les noves necessitats.

El patrimoni arqueològic local està format per un conjunt heterogeni de jaciments arqueològics de diferents adscripcions i tipologies. Cal destacar els quatre jaciments arqueològics que tenen la categoria de BIC: el conjunt d’art rupestre prehistòric de l’abric del Mançano, la cova de les Meravelles (amb un conjunt de gravats rupestres prehistòrics), el castell andalusí d’Aixa i el castell andalusí de Bèrnia.

També forma part del patrimoni arqueològic l’existència d’un valuós conjunt d’elements del patrimoni hidràulic: assuts, séquies, partidors, molins, basses i preses. Un altre grup d’elements que estarien enquadrats dins del patrimoni arqueològic són els relacionats amb la indústria de la pedrera i l’extracció d’argila.

Pujar